Du kan slå musikken fra ved at trykke på tasten Esc.
Garderforeningens
Sang og Frokost Laug
Gardermumierne.


Klik HER for:
Næste arrangement
og tilmelding.
"Året i billeder"
2004 / 2005
2006 / 2007.
2008 / 2009.
2010 / 2011.
2012 / 2013.
2014.
2015.
Portrætgalleri.
Mumiernes historie.
Bestyrelsen.

Vi synger
 (Hver den første tirsdag i måneden)
- men i juli holder vi ferie og i august synger vi på årets sommertur.


SEP 61 Niels Loudrup

 

Vi står op under "Kong Christian"

- og sidder ned resten af tiden.


 

Vi hygger os ved frokosten
(Hver den første tirsdag i måneden)
 

Vi er et laug under Garderforeningen i København:

Vi diskriminerer:
Kun medlemmer af Garderforeningen i København,
der er 63 eller ældre, kan optages i Lauget.Det næste almindelige møde holdes:

Tirsdag den 1. november kl. 11.30.

OBS:   Mødet holdes på  Svanemøllen Kaserne.
Der er kommet en ny cafeteriabestyrer på Livgardens Kaserne.
Derfor kan vi igen holde vore møder på Livgardens Kaserne, men der er nogle ansatte, der giver Gardermumierne problemer, derfor holdes resten
af årets møder på Svanemøllens Kaserne.

Tilmelding: Af sikkerhedsmæssige grunde skal Kasernen have en liste med deltagernes navne 4 dage før møderne holdes - og cafeteriet skal have en "kostmelding" 4 arbejdsdage før mødet.
Derfor er det vigigt at huske tilmelding til bestyrelsen senest en en uge før mødet.
(D.v.s. senest tirsdag den 25. oktober.)
Tilmeldingstelefonen, som er en telefonsvarer, har nr: 60 62 31 41. 

Du kan også til og med den 25. oktober tilmelde dig pr. E-mail til bestyrelsen. (KLIK HER.)   Mumiemødedage resten af  2016:
Sangdage:                            Tilmelding senest     
6. september Svanemøllen Kaserne        30. aogust
4. oktober   Svanemøllen Kaserne        27. september
1. november  Svanemøllen Kaserne        25. oktober
6. december  Svanemøllen kaserne        29. november  Gardermumiernes sommerudflugt 2015.

     
Læs om turen - og se billeder og video fra turen - HER.
  Se billederne fra julemødet - og hør "Højt fra træets grønne top"  HERMUMIERNE I TV:
Mumiernes forsanger fra 2009 til 2015 Ove Rygaard, og Mumiernes stifter Peter Horsten, blev i 2010 interviewet til Kanal Københavns "Mettes Mix".
Interviewet blev bragt seks gange og den del af udsendelsen, hvor selve interviewet vises, kan nu ses i YouTube kvalitet på adressen:

http://www.gardermumier.dk/MumieinterviewSEP2010MettesMix320X240p64MB.wmv


       De almindelige medlemsmøder har en fast "Køreplan".

       Vi samles på pladsen foran sanglokalet for at se, om vagten stadigvæk
       afmarcherer kl. 11:30.

       Så er der antrædning i sanglokalet.
           Inden vi begynder at synge, fejrer vi de medlemmer, der har en "rund"
       fødselsdag.

<>    Den 3. marts 2008 var der ikke mindre end 4, der fejrede rund
       fødselsdag.

           Fødselsdagsbørnene fejres med et højt og rungende, trefoldigt  "Leve",
       fødselsdagssangen samt en mumiehilsen og en flaske god rødvin.
 
       Fra venstre ses Mumiernes sekretær, SEP 59 Jørn Mouritsen, der
       overdrog gaverne, MAJ 53 Holger Dahl, SEP 59 Jørgen Andersen,
       SEP 59 Edvard Bjurner og JAN 58 Leif Larsen. Bag Leif Larsen ses
       Forsangeren, MAR 59 Thorkild Johansen.


       Så er der vedligeholdelse af den danske sangskat.
       SEP 59 Peter Rütt er kapelmester.

<>     Frokosten
        - to stykker med sild
        - to stykker med "blandet"
        - et stykke med ost
        - en øl
        - en snaps
        - kaffe
        koster (foråret 2012) 100 kroner. (Efterfølgende har "Forenede Service"
        sløjfet ostenmaden og hævet prisen med kr. 50! )
       
<>
<>
<>     Der er en vældig god stemning ved frokosten, og som det kan ses på
        billederne er der "fuldt hus".


<>

<>     Derfor har Mumierne fået et luksusproblem.
        Der er kun plads til 70 til frokosten, og med 103 medlemmer og en
        mødeprocent på 75, har det været nødvendigt midlertidigt at lukke for
        tilgang og oprette en venteliste.

Billeder mv. fra 2004 til 2011
kan ses på:

"Året i billeder"  2004/05 og 2006 / 07 og  2008/09

  samt 2010/2011 og 2012/2013  og  2014/2015.
 

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.  Årskontingentet er 50 kroner.
Nærmere oplysninger om Mumierne: Klik  HER.
"Året i billeder":
2004/05 Klik  HER.  2006/07 klik  HER.  2008/09 klik HER.
2010/11 Klik  HER.  2012/2013 Klik HER.


 
2015.

      Onsdag den 18. marts 2015 kl. 10:00.
     Mumieskydning i DGI Byen.
     Vi skyder gardernes landsskydning på 15 meter - og
     så spiser vi frokost.
Skydningen, 3 stk. smørrebrød, en øl og kaffe: kr. 50.-.
Her kan du se, hvordan du finder DGI Byen:Tilmelding: Hvis du ikke allerede har meldt dig til skydningen på det sidste mumiemøde, kan du melde dig til hos Jan Stoltenborg på tel.: 44 44 24 73.


Gardermumiernes sommerudflugt tirsdag den 4. august 2015.

Årets sommerudflugt går til det smukke Midtsjælland, egnen omkring Ledreborg og Tølløse.
Her skal vi besøge den gamle, meget seværdige og velbevarede Tadre Vandmølle.

  
Vi får en kvalificeret rundvisning af vandmøllens venneforening og Roskilde Museum.
Ved vandmøllen bliver der også tid til en kop formiddagskaffe med kage.
Herefter går turen til Tølløse, hvor vor gode gamle GarderMumie, Willy Larsen (SEP 59) vil lægge have til en god frokost med øl, snaps og kaffe. For en sikkerheds skyld vil frokosten være anrettet i et stort telt.

Deltagerafgiften, som inkluderer bustransport, besøget og rundvisningen på Tadre Mølle, formiddagskaffe med kage samt frokostbuffet med øl, vand, snaps og kaffe er fastsat til 200 kr., som betales i bussen.

Tilmelding kan ske på Gardermumiernes tilmeldingstelefon 60 62 31 41  SENEST DEN 15 JUNI. Tilmelding er bindende.
For deltagerne i den fælles
bustransport et mødestedet det sædvanlige: Lyshøjgårds Alle ved
busholdepladserne ved Valby Station.
Mødetidspunktet er kl. 08:45.


OBS: Tadre Vandmølle har en hjemmeside: www.tadremoellesvenner.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Som ventet var det en særdeles vellykket udflugt. Her kan du se nogle billeder:


Samling ved Valby Station.


Efter ankomsten til møllen blev den interessante have med historiske planter og krydderurter vist og forklaret.


Så var der kaffe ....


....  og så var der rundvisning i og ved møllen.

Så gik turen videre til  Willy Larsens hus i Tølløse, hvor der var rejst telt i haven.

   Først var der naturligvis
   "Kniv og Gaffel"

   Fisken blev serveret ved bordene
   - og så var der buffet.


(Og betjeningen var HELT I TOP.)

Og så var der sang  ....


 Til slut blev værtsparret (naturligvis) hyldet.

Det var en MEGET vellykket frokost.

Den gamle webmaster havde købt et avanceret fotoapparat, der kunne tage video.
Det var første gang han prøvede.  Resultatet blev derefter - men se selv:

Klik     HER


Videoen ses bedst med browseren "MS Explorer".
Hvis videoen ikke ses perfekt den første gang, fordi billederne hopper, tryk så på "Afspil igen".


Foto, video og tekst: 940 SEP 58.
JULEMØDE 2015
Som sædvanligt ved gardermumiernes møder var der "alt hvad der kan og skal være". (Dvs. 75 deltagere.)(Der er ikke plads til flere!)Efter at fanen var ført op og navneopråb blev der sunget.I anledning af julen blev vor pianist SEP 61 Niels Loudrup (der i ikke mindre end 8 år gjorde tjenste i Livgardens Tambourkorps) suppleret med Erland Holtehus, der nu er pensioneret, efter at han i 31 år spillede trompet i Livgardens Musikkorps.Til brug ved julemøderne har gardermumierne fremstillet et sanghefte med julesange og julesalmer.                                                               Der er også altid hilsener og flaske-gaver til mumier, der har haft rund fødselsdag.

Her er det MAJ 53 Hans Goldschmidt og NOV 60 Jørgen Fabricius, der hver får en flaske.Ofte ønsker fødselarerne af give eksta snaps , lagkage eller lignende. Her bekendtgør Hans Goldschmidt, at da traktementet ved julemødet er ganske omfattende, har de 2 fødselarer valgt at give et stort stykke dejligt wienebrød til kaffen ........... og så fortsatte sangen.


Inden spisningen viste vor tidligere forsanger Ove Rygaard, at han ikke har glemt sin børnelærdom fra dengang han gik i "Den Sorte skole":
Uden manuskript citerede han på glimrende vis hele Peters Jul.
Mumierne kvitterede for bedriften med en stående ovation.Gardermumierne er et sang OG FROKOST laug, så nu var tiden kommet til frokosten, der blev serveret med tilbehør af øl og rigeligt med snaps  - og kaffe og wienerbrød ....


.... og så blev fanen ført ud.

Klik HER hvis du vil se og høre Gardermumierne synge "Højt fra træets grønne top".

Tekst og foto: SEP 58 Peter Henrik Horsten.Bestyrelse og Turudvalg:
 
Formand
("Forsanger"):
SEP 66
  Erik Schlüter
20 16 40 81 E-mail:
erik.schluter@live.dk
Næstformand:
SEP 59
  Willy Larsen

20 20 05 95 E-mail:
nygade15@dlgmail.dk
Kasserer:
MAJ 63
  Freddy Wilson

44 44 20 28
E-mail:
bf.wilson@live.dk


Bestyrelsesmdlem.


LG JAN 67
  Jørgen Juhl
45 88 64 47
E-mail:
ajjuhl@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: SEP 61
  Eyvind Langsager

39 69 42 02
E-mail:
jen-eyv@youmail.dk
I turudvalget:


MAJ 53
  Jørgen C. Olesen


43 99 94 28


E-mail:
jchro@outlook.dl


I turudvalget:SEP 59
 Bent Nielsen20 77 96 72E-mail:
 Bent330@icloud.com
__________________________________


2016.


      Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10:00
    til ca. kl. 13:00.

     Mumieskydning i DGI Byen.
     Vi skyder gardernes landsskydning på 15 meter - og
                    så spiser vi frokost.
Skydningen, 3 stk. smørrebrød, en øl og kaffe: kr. 50.-.
Her kan du se, hvordan du finder DGI Byen:


               Følg de røde markeringer på gulvet til du kan se en trappe skråt til højre.
            Gå ned ad trappen og gå 50 meter til højre - så ser du et skilt med "Skyttehuset".

Tilmelding: Hvis du ikke allerede har meldt dig til skydningen på det sidste mumiemøde, kan du melde dig til hos Jan Stoltenborg på tel.: 44 44 24 73.


SOMMERUDFLUGTEN 2016.
Tirsdag den 2. august kl. 08:45.
Vi mødes som sædvanligt på busholdepladsen på Lyshøjsgårdvej ved Valby Station.
Turen går i år til Roskilde, hvor vi skal besøge den kulturhistoriske perle, Roskilde Kloster.
Klosterforvalteren, oberst Søren Lyder Jacobsen, tager imod.
Efter rundvisning i klosterhaven og de smukke sale i det gamle adelige jomfrukloster, kører vi gennem de smukke landskaber ved Bognæs og Kattinge Vig.
Målet er Tølløse, hvor der i private omgivelser er anrettet en god frokost med alt hvad dertil hører - samt med musik og bægerklang.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING til sommerturen er den 2. juni ved Gardermumiernes ordinære møde.
Deltagerafgiften er sat til kr. 200, som opkræves i bussen.
- - - - - - - - - - - -  


Lidt om Mumierne og om Mumiernes historie.

I foråret 2003 fik Garderforeningen i Københavns kasserer den ide, at han ville undersøge, om
der var interesse for en ide om at starte et "Sang- og Frokostlaug" for medlemmer, som var fyldt 65 år.
Ideen gik ud på at at stifte et laug, hvor medemmer af Garderforeningen, der har tid, fordi de er kommet i pensionsalderen (65 eller derover), samles en gang om måneden til en hyggelig frokost på Livgardens kaserne. 
Et møde skal helst have have et indhold udover "kniv og gaffel" så ideen gik ud på, at Laugets medlemmer før frokosten skulle samles i teorikælderen og synger et par soldater- eller fædrelandssange, således at den danske sangskat på den måde blev holdt ved lige. 
Samtidigt skabes godt humør. Det er videnskabeligt bevist, at hvis man løber eller synger, dannes der i kroppen nogle stoffer (endofiner), som giver godt humør. Og "Godt humør" er ikke den dårligste start på en frokost. 

Tirsdag den 8. april 2003 fik Lauget en flyvende start. 61 var mødt op til den stiftende generalforsamling på Livgardens Kaserne. (Lauget har nu, december 2009, 111 medlemmer.) 

Livgardens pensionerede officerer samles en gang om ugen til frokost i officersmessen.
De kalder sig selv "De Tusindårige". 
Gamle gardere skal helst overgå officererne og mumier er mere end 3 gange tusind år. Derfor blev navnet "Mumierne" foreslået som en arbejdstitel - og navnet blev godkendt i mangel af et bedre forslag, så lauget hedder nu "Mumierne".

På generalforsamlingen i 2005 blev det vedtaget at sænke aldersgrænsen for medlemskab til 63 år.

Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 11:30. (Der holdes sommerferie i juli og august.) 
Og: Det er ikke nødvendigt at man kan synge smukt for at være med i Mumierne.
Bare man har en kraftig stemme, og det har alle gamle gardere.

<>Den sædvanlige "plan" for et møde er, at vi mødes på kasernen lidt i halv tolv og ser om vagtparaden stadigvæk afmarcherer kl. 11:30.
Så går vi ned i teorikælderen, hvor vi synger vort fædrelands vemodige sange (mest fædrelandssange og gardersange) i en god halv times tid.
Mumierne har sangbøger (små ringbind) hvori sangene står og sangbøgerne opdateres løbende.
Allerede i vinteren 2003/04 havde nogle driftige medlemmer skaffet et el-klaver, og det viste sig, at et af medlemmerne spiller fortrinligt klaver "fra bladet" så nu kan alle finde melodien uden besvær. 
Når vi har sunget i ca. tre kvarter er humøret sædvanligvis ganske højt, og vi begiver os op i kasernens cafeteria.
Fra første dag har det været vigtigt, at prisen holdes på et niveau hvor alle kan være med, så for 50 kroner fik vi serveret et stykke med sild, et stykke "blandet" smørebrød og et stykke med ost. Hertil en øl, en snaps - og kaffe ad libitum.
Senere blev traktementet ændret til to stykker med fisk, to stykker blandet smørebrød, et stykke med ost, en øl, snaps og kaffe for i alt 75 kr. I 2012 overtog "Foreneide service Forsvarets cafeterier og plrisen blev hævet til kr. 100.
Der er altid en fin stemning og mødeprocenten er høj: omkring 70 "sangere" deltager i de månedlige sammenkomster - og der er desværre kun plads til 70 "gardermumier" i Livgardens cafeteria hvis der også skal være plads til garderne.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal Livgarden have en liste med deltagernes navne 4 dage før møderne holdes - og cafeteriet skal have en "kostmelding" 4 arbejdsdage før mødet. 
Derfor er det vigtigt at huske tilmelding en uge før mødet til mumierne tilmeldingstelefon,
60 62 31 41  mellem kl. 09:30 og 10:30. Tilmeldingstelefonen er åben fra den 15. i måneden og frem til 7 dage før mødet.

Man kan også melde sig til via e-mail (se ovenfor) og på det forudgående møde.

Efter en vellykket "skovtur" i 2004 nedsatte bestyrelsen et turudvalg, der nu organiserer et par arrangementer om året ud over de faste tirsdagsmøder.

(I foråret 2003 var det  940 SEP 58 Peter Horsten, der var Garderforeningens kasserer.)

Læs nærmere om "Mumiernes Historie"  HER.

MUMIELINKS: (Klik på teksten med musen)

Mumiernes "Portrætgalleri" med "Ryes Brigade" og bestyrelsesportrætter.

Mumiernes historie - i korte træk.

Mindeside for gardere, der er faldet i Afghanistan.

Livgarden.

GARDERPORTAL.

De Danske Garderforeninger.

Garderforeningen i København.

   

 
 

Webmaster:

SEP 58 Peter Henrik Horsten.
Webansvarlig: Bestyrelsen.
Sidst opdateret  den  4. oktober 2016.TEST: Ringetone til mobil. Prøv at hente ringetonen til Kong Frederik IX's Honnørmarch HER
Web master: 940 SEP 58 Peter Henrik Horsten