"NETVÆRK"
Det vigtigste mål med stftelsen af Mumierne i 2003 var at samle medlemmene til en hyggelig, månedlig sammenkomst.
Et håb var, at der kunne opstå netværk blandt "Mumierne".
Det er lykkedes. En del medlemmer har fundet sammen og kommer sammen også udenfor de månedlige sammenkomster på Livgardens Kaserne.
Her er nogle af mumierne fanget af kameraet i juli 2004 på vej til et besøg i Frederiksberg Have - med efterfølgende besøg i en kolonihave - og til sidst en frokost - eller middag? - i de små haver.
Året efter nedsatte bestyrelsen et arrangementsudvalg, der sørger for, nogle gange om året, at organisere nogle arrangementer udover de faste tirsdagsmøder.
 

 

 

 

 

 
Besøg på Garderkasernen, Høvelte torsdag den 7. oktober 2004.
  En gang om året holder mumierne et arrangement udover de sædvanlige
   sang og frokostmøder. I 2004 var det en tur til Garderkasernen, Høvelte.
 
 

Mumierne modtages af Livgardens adjudant, kaptajn Morten Biel.


Efter en omvisning på kasernen gav kaptajn Biel en 
orientering om gardernes uddannelse og udrustning 2004.


I auditoriet: "Lyttende Mumier"


Mødet blev afsluttet med en hyggelig frokost i sergentmessen.


 
Tirsdag den 2. november 2004.


Vor sædvanlige pianist, SEP 59 Peter Rütt, blev på bedste vis suppleret
af SEP 59 Peter Bertelsen, der var på besøg fra Banff i Canada.


Mumier fra hold SEP 59 sang for til "En gang garder, altid Garder"
der er komponeret af Peter Bertelsen.


 
 
Julefrokost tirsdag den 7. december 2004.


 Cafeteriet var optaget af en personaleudflugt til Rosenborg for Livgar- 
 dens fastansatte, så vi sang ved bordene i "Kælderen", inden vi spiste 
 en udvidet frokost. 
 
 

 Nogle "Mumier" har gjort musikkorpset en tjeneste og som kvittering 
 herfor kom ikke mindre end 10 musikere tilstede, efter at de var 
 færdige med vagtparaden, og akkompagnerede flere af Mumiernes 
 sange. 
 Til sidst spillede de fødselsdagssangen til ære for Søren Henriksen, 
 der fylder rundt i december.
 

SKOVTURE SOMMEREN 2005.
Skovtur 1, den 5. juli 2005.

I Mumierne arbejder Turudvalget seriøst og omhyggeligt.
De første to billeder er fra Turudvalgets prøvetur i maj.


Turudvalget på prøvetur i maj. 


Turudvalget på prøvetur i maj.


Dejlig sejltur fra Lyngby til Frederiksdal.


Sejlads gennem Mølleåen fra Lyngby Sø til Bagsværd Sø.


På vej til "Kniv og Gaffel" under politets bekyttelse.
(Præsident Bush var ventet på Marienborg.)


"Kniv og Gaffel".  Underholdning v/ Mumie Flemming Grønning 
(Og hans svoger.)
_____________________

Skovtur 2, den 2. august 2005
til Flakfortet.


Først: sejtur fra Nyhavn til Flakfortet.


Så: Det kulturelle: Flakfortets historie


Mumierne er et Sang- og Frokostlaug. Derfor: SANG


Og så er der  FROKOST  bagefter.


 
JULEFROKOST tirsdag den 6. december 2005.


Som sædvanligt - Sang i kælderen 
Mumiernes eget sanghæfte finder anvendelse.


Som sævanligt:  (Jule)frokost i kantinen. 
Men i det øverste højre hjørne af billedet skimtes noget usædvanligt.


10 mand fra Livgardens Musikkorps spillede for.
66 Mumier sang med en sådan kraft og styrke, at loftet var ved at lette. 
Klik HER for at komme til arkivsiden for 2006/07.

 
 
RETUR TIL FORSIDEN.

Denne side er sidst opdateret den 9. marts 2007.

"Webmaster arbejder på sagen".

Webmaster: 
Webansvarlig: Bestyrelsen, som hermed meddeler:
Fotografierne på "Mumiernes"  hjemmeside må ikke benyttes erhvervsmæssigt.