"NETVÆRK"

Det vigtigste mål med stftelsen af Mumierne i 2003 var at samle medlemmene til en hyggelig, månedlig sammenkomst.
Et håb var, at der kunne opstå netværk blandt "Mumierne".
Det er lykkedes. En del medlemmer har fundet sammen og kommer sammen også udenfor de månedlige sammenkomster på Livgardens Kaserne.
Her er nogle af mumierne fanget af kameraet i juli 2004 på vej til et besøg i Frederiksberg Have - med efterfølgende besøg i en kolonihave - og til sidst en frokost - eller middag? - i de små haver.
(Se mere om udflugterne 2004 / 2005 HER.
Året efter nedsatte bestyrelsen et arrangementsudvalg, der sørger for, nogle gange om året, at organisere et par arrangementer udover de faste tirsdagsmøder.
 

2006.

Besøg på "Gården" den 19. januar 2006.


Vi fik en glimrende rundvisning og fortælling om Politigårdens
interessante og særprægede arkitektur.


NEJ! Vi fik ikke lejlighed til at se Poltigårdens fængsel for "Stærke Fanger"


Ganen vædes inden "Gammeldags oksesteg" på Rio Bravo.


MUMIERNE havde inviteret fire vagtfri gardere med på turen.


Samtidigt: "Det var så koldt derude". Post for gevær kl. 20:25.

 

Tirsdag den 4. juli 2006: Årets første skovtur.


MUMIETUR TIL CHRISTIANSHAVN TIRSDAG DEN 4. JULI. 

VI MØDES KL. 10:00 PÅ CHRISTIANSHAVNS TORV VED
NEDGANGEN TIL METROEN. 
Tirsdag den 4. juli tager vi til Christianshavn, hvor vi går en tur på voldene og hvor en guide viser os "Lille Mølle". Lille Mølle ejes af Nationalmuseet og i møllen ser vi det utroligt spændende hjem, der i over 50 år fra 1916 var familien Flach-Bundegaards. 
Læs nærmere om "Lille Mølle" på Internetadresserne: 
http://www.natmus.dk/sw4614.asp   og   http://www.natmus.dk/sw4615.asp 
Efter rundvisningen spiser vi frokost - og hygger os -på café "Bastionen og løven", der er
indrettet i den gamle møllerbolig. 
Entré og mad koster kr. 190.-. Drikkevarer er for egen regning. 
Desværre begrænset plads: Max. 22 deltagere. 
Tilmelding til Hans Walther på tel. 60 62 31 41 mellem kl. 9:30 og 10:30.

-------------------------------------------------------------------------
"Samling"


Møllen 2006. 

 

 
Klar til velfortjent "Kniv og Gaffel"


  i "Bastionen og løven"

Årets anden skovtur tirsdag den 1. august 2006.

MUMIESKOVTUR 2: Tirsdag den 1. august til Dragør.
Dagens program var:
"Tirsdag den 1. august tager vi til Dragør, hvor vi guides gennem den gamle bydel.
Bagefter spiser vi i Havnepakhuset - og så skal der synges, og vi hygger os sammen.
Vi mødes ved Nørreport Station kl. 09:00 og tager med bus nr. 350 S til Dragør.
Kl. 10:15 mødes vi ved Dragør Skole med de, der selv tager til Dragør.
Turen koster kr. 150.- for guide og mad.
Transport og drikkevarer er for egen regning."
Turudvalget havde allerede i april udført et grundigt planlægningsarbejde på stedet.

-

DRAGØR i april 2006.                                                Turudvalget på recce.

På dagen var det et herligt sommervejr, solen skinnede fra en skyfri himmel, og det samlede resultat var en helt perfekt "skovtur".
Der var kun plads til 30 i Dragørmuseets café, "Havnepakhuset", og 28 veloplagte mumier mødtes 10:15 med guiden lige uden for det gamle Dragør.
 

Samling.

Den næste 1½ time blev vi guidet forbi mange af de 375 dejlige huse i det gamle Dragør,
hvoraf de 75 er fredet.
 


 

Vi endte ved havnen hvor der var tid til en forfriskning.


Museumsbåden fra 2. verdenskrig

Så var der frokost: Skipperlabskous og en stort glad fadøl mv.


Frokost i "Havnepakhuset", der er Dragør Museums café og restaurant.

Vi havde Havnepakhuset for os selv som "Lukket selskab",
så vi kunne synge uden at tage hensyn til andre gæster.


Så var der fællessang. Musikken v/Flemming Grønning og Svoger var i dagens anledning forstærket med en lokal harminikaspiller, Fin Alfred (www.finalfred.dk), der er specialist i sømands- og soldatersange, og stemningen var i top.
 

Vi startede med at synge en ny mumie-gardersang, komponeret til lejligheden af en veninde til Kai's viv. (Kai bor på Amager og kender "alle" i det historiske og gamle Dragør.)

Melodi: Stakkels Hanne
Vi var gard're i vor ungdom,
hør nu blot, hvad det afstedkom:
Liv med gode kammerater
blandt de kongelig' soldater
nu vi samles for at sjunge,
højt og lydeligt det runge.
Tænk ! blot samles og forliges,
smukt, i stedet for at kriges.
Forfatter: Marchen Dam Larsen
(Sangen blev sunget adskillige gange i løbet af dagen!)
 

Peter Rütt sang for i nogle sange, der ikke stod i sangheftet.

Så var der en pause hvor vi nød kaffe og lagkage - og så fortsatte sangen til klokken 15.
 

En mumie, der bor i det gamle Dragør, havde inviteret de, der havde lyst, til en kælderkold i haven. Over halvdelen af deltagerne tog mod invitationen og hyggede sig endnu en times tid i det dejlige vejr.
 


 
Tirsdag den 19. september 2006:
Byvandring i København. (Årets 3. "Udflugt".)
Karin Jans, der er uddannet guide, og som er så heldig at være gift med formanden for Garderforeningen i København, havde tilbudt at vise Mumierne rundt i den gamle del af København.
Mødestedet var Rådhuspladsen (det gamle Halmtorv) og så gik turen et par timer ind bag facaderne i det gamle København.
 

18 mumier lytter foran byens gamle rådhus på Gammeltorv. 


Udsigt til Rundetårn fra Regensen, der også blev bygget af Chr. 4.


Der er flere bindingsværkbygninger i København end de fleste aner.
Her er mumierne inde i gården bag Admiral Gjeddes Gaard.

Efter byvandringen nød Mumierne og deres guide en velfortjent frokost i Cafe Hovedtelegrafen, der er indrettet i forbindelse med Post- og telegrafmuseet i det gamle Hovedpostkontor i Kjøbmagergade.
 


 
Tirsdag den 10. oktober. Skydning, 200 m., på Kalvebod.


Mumieskytterne. (Fra venstre.)
NOV 49 Erik Hansen - NOV 55 Claes Pedersen - NOV 57 Jørgen Steen Jensen - 
NOV 48 Leif Søborg - NOV 54 Peter Rousing - NOV 56 Flemming Grønning - 
SEP 61 Claus Havemann - JUL 63 Torben Sonne - SEP 61 Søren Johansen.

Den 10 - 10 kl. 10 havde Garderforeningens Skyttelaug inviteret Mumierne til skydning på Kalvebod, så de kunne prøve skytteforeningsgeværet af i dag.
Det blev en god dag hvor 5 mumier, der ikke i forvejen var medlemmer af Skyttelauget, gav møde. De fik skudt et godt resultat, som tæller til landsskydingen for Garderforeningen i København, og efter endt skydning 
samledes man omkring et par stykker smørrebrød og præmieuddeling til de 
tre bedste skytter.
Flemming Grønning (Skytte & Mumie.)

JULEFROKOST 2006.
Tirsdag den 5. december 2006.

Den gamle melding ved Livgarden: "Alt hvad der kan og skal være" kunne være brugt ved julefrokosten 2006.  72 gamle gardere var mødt op til julefrokosten og det er i hvert fald "Alt hvad der kan være" - og så et par stykker til. Et luksusproblem.
Frokosten blev 20 min. forsinket på grund af problemer med bemandingen i cafeteriet, så vi havde god tid til at synge julens vemodige sange i teorikælderen inden vi gik til julefrokosten, der bestod af 2 slags sild, fiskefillet, gammeldags flæskesteg, hakkebøf med bløde løg og til sidst ost.  Hertil sneøl og snaps. (Og Kaffe.)
 

Under frokosten fik vi først besøg af to tamburer, der spillede nogle af de melodier, vi kender fra gamle dage i Gothersgade.
 

Lidt senere fik vi besøg af 12 musikere fra Livgardens musikkorps. Dronningen bor på Fredensborg, derfor er der ingen vagtparade, så  musikerne kom i civil. 
Først spillede de et par paradenumre, så spillede de for til "Den Kongelige Livgarde 325 år", "Den danske sang er en ung blond pige", "Kongernes Konge" og en ny gardersang til melodien "Nyboders Pris".
Det lyder af noget, når 12 veloplagte top-professionelle musikere spiller til 72 gamle gardere, der ikke er bange for at synge til.
 

Dagens overraskelse var at "HOF" (=  280/1942II  Carl Halner) fylder 85 om 14 dage, og i stedet for at holde en fødselsdagsrecep-
tion for de mange gamle gardere han kender, gav han julefroksten !!! 
På billedet herover klapper han for, da musikkorpset spillede fødselsdagssangen.

STORT:  "TIL LYKKE".

 
Godt Nytår !
2006 var et godt år for Mumierne. Der var i snit 64 deltagere i vore almindelige tirsdagsmøder, til årets sidste møde i december var der mødt 72 mumier. 
I løbet af året steg medlemstallet fra 80 til 102. 
Med et tilbageblik på mange gode oplevelser i år 2006, ser vi frem imod 2007, som vi håber bliver lige så interessant og spændende.
Så vær derfor opmærksom når vi annoncerer vore ferie-arrangementer:
Tirsdag den 3. juli tager vi en tur til Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm med spisning på en nærliggende kro.
Tirsdag den 7. august besøger vi Amagermuseet og St. Magleby Kirke med efterfølgende spisning i Museumsgården.
På begge ture vil vore to musikanter, Ole og Flemming, underholde.

Er du Gammel Garder og fyldt 63 og er du interesseret i almindelig sang og godt kammeratskab, kan du kontakte Hans Walther Pedersen på tlf. 44 91 56 16 - eller et andet bestyrelsesmedlem. 
Vi mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade den første tirsdag i måneden med undtagelse af juli og august hvor vi tager på udflugt.
På siderne "Året i billeder" 2004/05 og 2006/07 kan du se hvordan!

Thorkild Johansen
857 MAR 59
Forsanger.


 
Det er en tradition, at mumier, der har "rund" fødselsdag, fejres med et højt og rungende "Leve", fødselsdagssangen samt en mumiehilsen og en flaske god rødvin.
 

Her ved mødet den 6. februar 2007 var der to fødselsdagsbørn:
1937/II Ib Zehngraff, der fylder 90 den 18/2, og 1953/II Henning Winther, der fyldte 75 på selve mødedagen den 6/2.
Det er Mumiernes kasserer, Søren Henriksen, der her motiverer det trefoldige "Leve".
- - - - - - -
1953/I Palle Millung fylder 75 den 31. marts og MAJ 58 Ole Bøgvad fylder 70 den 7. marts.
 

MAJ 58 Ole Bøgvad og 1953/I Palle Millung.

Her ses de to efter gaveoverrækkelsen ved mødet den 6. marts 2007.

Ved generalforsamlingen den 3. april havde Søren Henriksen (1945/I) været Mumiernes kasserer i 4 år - siden foreningens start.
Han mente, at han havde gjort sin borgerpligt og ville gerne afløses på posten.
 
Fra venstre den afgående kasserer, Søren Henriksen, næstformand 
Hans Walther Pedersen og forsanger Thorkild Johansen. 

Her modtager han medlemmernes hyldest.
Forsanger Thorkild Johansen står med den flaske han netop har modtaget i anledning af sin 70 års fødselsdag.


 
Amalienborg, Dronningens fødselsdag den 16.april 2007.
Fotografen var på pletten.
 

Flaget vajede over residenspalæet.


Kongefamilien vinkede fra balkonen.


Livgardens Musikkorps truttede.


Mumierne var på pletten.
Her sammen med oberst N. C. Eigtved, tidligere chef for Livgarden.


 
 
Tirsdag den 3. juli 2007.
Tur til Skjoldnæsholm og Gjorslev Bøgeskov.
Programmet var:
Tirsdag den 3. juli kl. 08:45 kører vi i bus til Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm.
Efter rundvisning og en tur i Sporvogn, kører vi til  Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov  hvor vi indtager en god frokost og kaffe. Bagefter skal vi hygge os med sang og musik. Vore 2 musikanter, Ole og Flemming, deltager som altid.
En god ven af Mumierne sponsorerer bussen og guiden på Sporvognsmuseet, derfor er prisen for turen kun  200 kroner. Drikkevarer for egen regning.
Mødested:Valby Station (Lyshøjgårdsvej)
Mødetid:   Senest 08:45. (Afgang 09:00 PRC!)
Vi kører fra Sporvejsmuseet ca. kl. 12:00.
Vi kører fra restauranten ca. kl. 16,00.

--

Her er nogle billeder fra turen:

-----

-----

----

-----

39 Mumier tog med bussen til Skjoldnæsholm hvor vi så Museet og kørte med de gamle sporvogne, 
Efter en ølpause  gik turen til "Gjorslev Bøgeskov", hvor vi indtog en rigtig god frokost.
Godt mætte satte vi os udenfor i det gode vejr, hvor vi indtog kaffen og så sang vi en god times tid akkompagneret af vores husorkester.
Det var en rigtig god dag, som sluttede omkring kl. 17:00.
"Tusinde tak til sponsorerne, som gjorde, at prisen kunne holdes på et niveau hvor alle kunne være med."
Hilsen Turudvalget
Kai E. & Bent.


 
DEN ANDEN MUMIETUR 2007.
Programmet var:
Tirsdag den 7.  august tager vi igen til Amager hvor vi denne gang skal se St. Magleby Kirke og Amagermuseet
Turen var først pris-sat til 200 kr., den endelige pris blev kun 75 kr. (Takket være en sponsor.)
Efter at vi har set på Kirken og Amagermuseet får vi 3 stk. luksussmørrebrød og kaffe med kage i Storstuen eller ”Loen”. Bagefter hygger vi os med sang og musik.
Prisen for denne tur er 75  kroner.  Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding til Bent Petersen, Turudvalget på tel.: 60 62 31 41.

-

28 Mumier mødte op i Store Magleby, hvor vi med en lokal guide først besøgte den 
gamle kirke og kirkegården.

Bagefter gik vi til Amagermuseet og så udstillingen og de to gamle gårde,
der på grund af skoleferien var "befolket", og hvor der var gang i arbejdet
både i gård og køkken. 

Da det turens kulturelle del var afsluttet, spiste vi en dejlig frokost 
med højt belagt, drak et par pilsnere og sang i nogle timer akkompagneret 
af vores husorkester.


 
 
Tirsdag den 11. september 2007. 
Skydning, 200 m., på Kalvebod.
Invitationen lød:
 
     Tirsdag den 11. september kl. 10:00 til 13:00. 
     SKYDNING på banerne ved Kalvebod. 
     Sammen med Garderforeningens Skyttelaugs veteranskytter
     skyder vi landsskydningen - og hygger os bagefter med en god frokost.
     Tilmelding til Flemming Grønning på tlf.  43 64 67 94.

 

Skytterne. (Fra venstre.)
JUL 58 Kurt Nielsen - MAJ 63 Bjørn Hansen - NOV 48 Leif Søborg - 
NOV 56 Flemming Grønning - NOV 55 Claes Pedersen - SEP 59 Witt Horsten -
SEP 59 Klaus Riisbro "Splint" - SEP 59 John Lind Jans - MAR 59 Thorkild Johansen.

Den 11. september havde Garderforeningens Skyttelaug inviteret Mumierne til skydning på Kalvebod, så de kunne prøve et moderne skytteforeningsgevær.
Det blev en god dag, men det var desværre kun tre af de, der gav møde, der ikke i forvejen var medlemmer af Skyttelauget.  Også de tre fik skudt et godt resultat, som tæller til landsskydingen for Garderforeningen i København, og efter endt skydning samledes man omkring et par stykker smørrebrød og præmieuddeling til de tre bedste skytter.
Flemming Grønning (Skytte & Mumie.)

X
X
X
JULEFROKOST 2007.
Tirsdag den 4. december 2007.


Julefrokosten startede i år med kransenedlæggelse.

Forsangeren, Thorkild Johansen, motiverede kransenedlæggelsen med ordene:
"Vi er samlet her i dag ved garderstatuen for at mindes de unge soldater, der har sat livet til på missioner i det fremmede.
Vi vil nu lægge en krans og på denne måde vise vor respekt og medfølelse med dem, deres pårørende og vort gamle regiment.
Vi vil også mindes de af vore kammerater i Mumierne, der ikke længere er iblandt os.
Lad os et øjeblik i stilhed mindes dem alle."
Desværre har vi ikke et billede af de 60 mumier / gamle gardere, der stod opmarcheret og dannede en flot baggrund for kransenedlæggelsen.
 

Så var der sang i teorikælderen.
Der var også tid til overrækkelse af små gaver.
Til venstre er det NOV 53 Henning Christensen, der af forsangeren får overrakt en opmærksomhed i anledning af hans 75 års fødselsdag.
Til højre er det NOV 54 Erik Falsig, der på medlemmernes vegne giver 
NOV 53 Bent Petersen en hilsen i anledning af at han fratræder som medlem 
af turudvalget.

OG SÅ VAR DER FROKOST.
 

Der var mere end fuldt hus. Der er plads til 75 i cafeteriet. Vi var 77.


    Alderspræsidenten, NOV 30 Arthur Blücher, der i januar fylder 99,  var i fin
    form. 
 

Da frokosten var vel overstået, kom tre tamburer på besøg - og så dukkede 10 musikere fra Livgardens Musikkorps op.
De akkompagnerede mumierne til nogle af de kendte julesalmer - og "Kongernes Konge" - og sluttede af med marcher og "Nissernes Vagtparade". 
 


 
 
RETUR TIL FORSIDEN.

Til billedarkiv 2004 / 2005.

Denne side er sidst opdateret den 17. januar 2008.
Efterhånden vil der komme flere billeder, der illustrerer aktiviteterne.

"Webmaster arbejder på sagen".

Webmaster: 
Webansvarlig: Bestyrelsen, som hermed meddeler:
Fotografierne på "Mumiernes"  hjemmeside må ikke benyttes erhvervsmæssigt.