Du kan slå musikken fra ved at trykke på tasten Esc.  AaretIBilleder2008-2009

Garderforeningens
Sang og Frokost Laug
"Mumierne"

2008 i BILLEDER OG TEKST

Tirsdag den 1. april 2008.
(Generalforsamling) og Mumiernes 5 års fødselsdag.

Det blev en dag med forhindringer.
Programmet var: 
11:00 generalforsamling, efterfulgt af sang - med festlige indslag og frokost.
Med dags varsel fik vi at vide, at der først var adgang til kasernen kl. 13:00 fordi den amerikanske forsvarsminister kom på besøg. (Læs mere HER.)
Det var planlagt, at nogle musikere fra musikkorpset skulle komme til stede
og underholde - men musikkorpset skulle 14:30 medvirke ved modtagelsen af garder, konstabel Anders Bjørn Storgaards båre i Roskilde Lufthavn. (Garderen er dræbt i kamp mod Taliban i Afghanistan.) 
Alle var enige om at udsætte generalforsamlingen til næste møde, tirsdag den 6. maj.

Fin Alfred fra Dragør, som spillede så flot ved Mumiernes skovtur i august 2006, var indforskrevet og underholdt  sammen med Peter Rütt.

xxx

Mumiernes stifter, 940 SEP 58 Peter Horsten, modtog i dagens 
anledning en flaskegave fra foreningen - og Kongemærket i guld fra 
medlemmerne.  Peter Rütt og Kai Erik Sørensen motiverede  gaverne. 
MUMIEFANE.
 
VALDEMARSDAG,  den 15. juni 2008, fik Mumierne en fane fra Danmarkssamfundet.
Grunden var, at bestyrelsen med forsanger Thorkild Johansen i spidsen mente,  at Mumierne skulle have en fane på linie med Garderforeningens Skyttelaug og det nu opløste GIA. (Garderforeningens Idræts Afdeling.)
Den 15. juni er Valdemardag, "Flagdag" og den dag udleverer Danarkssamfundet faner til foreninger, der gerne vil have en fane man kan samles under.
Traditionen tro forgår udleveringen ved en ceromoni i Holmens Kirke.Foran kirken underholder et Kvindelige Marineres orkester.

d

En del foreninger, der tidligere har fået en fane, møder op på dagen.Der er en ceremoni inde i kirken.Her står forsanger MAR 59 Thorkild Johansen og
fanebærer JAN 58 Mogens Blomsterberg med den nye fane.
Dagen slutter med at der marcheres til Livgardens Kaserne med fanerne.

Se flere billeder fra tildelingen af faner: Klik  HER.

PHH NOV 2008.
  

Tirsdag den 5. august: Sommerturen 2008.
Her er invitationen til sommerturen, og en beretning fra turen.

INVITATIONEN:
Allerede i oktober (2007) tog Turudvalget (Kai Erik Sørensen og Bent Petersen, suppleret med Erik Falsig og Ole Bøgvad) på rekognoscering til Jernbanemuseet i Odense, som var udset som mål for Mumiernes sommerudflugt.

Dato og program ligger nu fast.
Vi kører i bus til Odense.
Der er masser at se på museet. Blandt andet fire kongelige salonvogne.
 

Her er et billede fra den kongelige salonvogn fra 1871 - og det er vist nok to af Garderforeningen i Kjøbenhavns æresmedlemmer, Kejserinde Dagmar og Zar Alexander III, der sidder i klunke-stolene.

Der er rigtigt meget at se på, og det vil føre alt for vidt at nævne det hele her, klik derfor på http://www.jernbanemuseum.dk/DK/B2/udstilling.html  og se selv noget af hvad Jernbane- museet kan byde på.
Når vi har set nok, spiser vi frokost i museets restaurant og vi har to harmonikaspillere med, der kan levere akkompagnement til Mumiesangerne.

TIDSPLAN:
MUMIETUR TIL JERNBANEMUSEET  I ODENSE TIRSDAG DEN 5. AUGUST.
08:20 Valby Station – Lyshøjgårdsvej
08:30 Busen afgår til Odense
10:30 Ankomst Odense
Vi regner med at være tilbage i Valby ca. kl. 17:00.
TILMELDING:
Turen koster kun kroner 200,00 incl. bus, forfriskninger, 3 stk. luksus smørrebrød, øl/vand, snaps, kaffe m. hjemmelavet tærte.
Tilmelding på lister ved Mumiesangmøderne i maj og  juni og med sidste frist den 27. juli 
til Flemming Grønning på tlf.  43 64 67 94 eller e-mail: mingo@webspeed.dk 
Tilmelding er efter devisen :  først til mølle… 
Turudvalget: Kai E. Sørensen – Flemming Grønning
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Tirsdag den 5. august samledes 42 glade mumier ved Valby Station for at tage på den længe ventede tur til Jernbanemuseet i Odense.
   Vel ombord og efter navneopråb manglede vi kun én, som vi ringede til, men han kunne ikke nå at komme. Kl. 08:28 kørte vi så af sted gennem en grå morgen, men dog med udsigt til lidt solskin. Som det blev oplyst, ville der måske komme overraskelser undervejs, og den første var en lille flaske øjenåbner til alle. Derefter kom den største, nemlig at vi efter ca. en god times kørsel gjorde holdt ved Antvorskov rasteplads, lige før Slagelse-afkørslen. Her stod Susanne og Jan Stoltenborg fra Garderforeningens Skyttelaug med frisksmurte rundstykker m. ost / marmelade og dejlig kaffe. Det var lige noget Mumierne kunne bruge.

x

Der var hurtig antrædning ved bordet.

Da den værste sult var stillet var der tid til at "hygge".
(Måske er det det, der med et moderne ord hedder at "netværke"?)

Klokken 10:00 kørte vi videre mod Odense, hvortil vi ankom en time senere.       Undervejs var der flere lotterier, som ikke kostede noget. Det ene var om de gamle konge- mærker og det andet var et lokomotivlotteri. 12 vandt et kongemærke og ville gå med det, og 3 vandt et modeltog. Flotte gaver og ”tak” for gaverne og for ”initiativet” til at festliggøre dagen. Der blev også budt på en Albani-øl undervejs, for det var jo til Fyn man skulle.
    Ved museet blev vi blev modtaget af 2 Mumier, Erik Gaardsted og Ole Godtfredsen, samt en gæst fra den Fyenske Garderforening, Harald Jørgensen, tidligere vicepræsident for DG’s region Fyn. Derefter var der fri rundgang på museet, hvor man kunne se de mange gamle spændende vogne, som gennem tiden har kørt for det danske folk og det Kongelige hus. Flere tog en tur med dræsinen, og fik et certifikat på vel udført og korrekt kørsel med en sådan. Andre fik en 20 min. togtur i en gammel vogn med træsæder.  For os ældre Mumier førte lugten fra lokomotivets kulfyrede kedel os 50 - 60 år tilbage og mindede os om dengang man kørte det halve Danmark igennem for at komme til sin ferieplads i Jylland eller andre steder via Østrup’s feriebarns-ordning.Damplokomotiver !Diesellokomotiver.1. klasses passager (og Gaardsted!)3. klasses passagerer.Wagon -Lits spisevogn.Kørsel med damptog.Kørsel på 3. klasse,     Kl. 13:00 samledes man på første sal i cafeteriet, og så kom der først en fiskefilet m. rejer, derefter en flæskesteg og til sidst en meget fin herreost, dertil øl, vand & snaps, sluttende med en fin kop kaffe m. 2 store muffins. Vi fik sunget en enkelt sang, men vi kunne ikke høre hinanden, hvorfor vi forhalede til forhaven hvor sangen snart lød over minitogbanen og omkringliggende pladser.
   Kl. 16:00 var der så afgang mod København med en enkelt aftrædning undervejs og kl. 17:00 var vi så igen i Valby, med sol hele vejen over Sjælland.
Hele denne dejlige tur gør sig ikke alene, der har været et forarbejde, og det arbejde blev udført af: Bent Petersen, Erik Falsig og ikke mindst Kai E. Sørensen, som var ankermand i og under hele turen. Tak skal lyde for forarbejdet, for hvis det ikke er i orden, så er intet i orden.
    Tak også til dagens ledere på turen, med overraskelsen, de små til halsen og maven, sang og musik ved ”Duo Mumio ”.Tak også til de deltagende Mumier med deres gode humør, og på stort gensyn til det næste møde på Livgardens Kaserne - og ikke mindst næste års skovture.
Flemming Grønning.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Efter fem år som en af de drivende kræfter i Turudvalget, udtræder Kaj nu af udvalget. I den anledning overrakte Flemming under frokosten i Odense, som en tak for indsatsen, en gave fra medlemmerne: Et indrammet eksemplar af Paul Fishers ”Livgarden i rød galla på Strøget”.
Kaj skriver i den anledning:

Det blev så 5 år med 12 - 14 vellykkede ture med høj mødeprocent
. Jeg vil gerne her takke deltagerne for godt kammeratskab, god sang og højt humør. Også mange tak for gaven, som jeg blev meget glad for, det varmede. Det har været mig en meget stor glæde at være med til tilrettelæg- gelsen, og at deltage i turene. Held og lykke til det nye turudvalg.
Med Mumiehilsen
Kai.
2009 i BILLEDER OG TEKST.

MUMIEMØDET DEN 6. JANUAR 2009.
På årets første møde var der mange ekstra punkter på programmet udover de sædvanlige: ”Danske Sange + Hyggelig Frokost”


Mumierne har desværre alt for mange gange de sidste to år holdt et minuts stilhed
for at mindes de gardere, der er faldet i Afghanistan. For at ære de faldne lagde Forsanger Ove Rygaard en krans fra Mumierne ved Garderstatuen

Det ældste medlem af Mumierne, NOV 1930 Arthur Blücher,  fyldte 100 år den 16. januar.


    I den anledning blev han hentet og bragt i limousine.


    Ved ankomsten til Livgardens Kaserne blev han modtaget af et ”æreskompagni"...


    Præsidenten for DG, Jan Brun Andersen, aflagde besøg og lykønskede
    fødselsdagsbarnet....


       Der var også gaver fra Mumierne - og her fra Garderforeningen i København...


              To tambourer gav eksempler på deres kunnen....


    Musikkorpset plejer at aflægge besøg hos Mumierne ved julemødet. I år kunne det
    ikke lade sig gøre på grund af koncerten i Holmens Kirke, men musikerne tog
    revanche da de akkompagnerede nogle af Mumiernes yndlingssange – og ønskede
    fødselsdags"barnet" TIL LYKKE med ikke mindre end tre fødselsdagssange.

Mumiemødet den 7. april 2009 var "anderledes".
Livgardens vagtkompagni mente ikke, at der  var plads på Kasernen, og bestyrelsen fandt et glimrende alternativ: SVANEMØLLENS KASERNE hvor vi i cafeteriet fik en flot modtagelse og fremragende service.Cafeteriet har to store sale. Da der var påskelukket på kasernen kunne vi disponere dem begge.

Dagens program var det sædvanlige.

Først havde vi sang mv. i den ene sal.70 mumier var mødt op, men der var god plads til alle.To mumier havde "runde " fødselsdage:
Erik Falsig fyldte 75 og Jørn Mouritzen 70.
De blev fejret på behørig vis og fik en lille gave.Så var der frokost i det tilstødende sal.
Man kan godt se, at Svanemøllens Kaserne er befolket med tjenestegørende fra "Højere Stabe".
Interiør og invntar er noget mere luxuspræget end det er på Livgardens Kaserne.Som alid var der god stembing ved bordene - og der var masser af kager til kaffen.Det var en af de første forårdage, så efter frokosten nød mange en ekstra pilsner
i det fri.
En dejlig dag.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Det var meningen, at Svanemøllens Kaserne skulle erstatte Livgardens Kaserne som mødested et par gange om året når Vagtkompagniet havde brug for sang- og cafeterialokalerne.
I slutningen af maj blev det så, med øjeblikkelg virkning, bestemt, at Cafeteriet på Livgardens Kaserne skulle renoveres, og Cafeteriet rykkede ud i containere, der blev stillet op foran kasernen.Derfor fortsatte Mumierne med at bruge Lokalerne på Svanemøllen Kaserne, dog således at sangvirksomheden flyttede til gymnastiksalen - og frokosten blev indtaget i Cafeteriet.
Renoveringen af Cafeteriet på Livgardens Kaserne skulle vare et halvt år - i november fik Mumierne så at vide, at renoveringen først er færdig en gang i april 2010.

         x       


Tirsdag den 7. juli 2009 kl. 10:45.
INVITATIONEN:
ÅRETS FØRSTE SKOVTUR: Besøg på Revymuseet ...............

............efterfulgt af frokost i
Hansens Gamle Familiehave.
Vi mødes i Allegade 5 foran Revymuseet kl: 10:45 for samlet at indtage Museet kl. 11:00
når det åbner.
(Allegade 5 ligger lige ved siden af Frederiksberg Runddel
, for enden af Frederiksberg Allé.)
Den samlede pris for entré til Museet og frokosten er 90 kroner.
Efter et lille foredrag fortsætter man på egen hånd rundt i Museet, ser på effekter  og lytter til optagelser fra de mange revyer m.v.
Når vi er mætte af al denne kunst
samles vi igen for at trave den lille tur hen til Hansens Gamle Familiehave, hvor vi er klar til at indtage "Stegt Flæsk med Persillesovs" et sted mellem kl. 12:30 og 13:00.
Til det Stegte Flæsk bydes der også på en øl eller vand via gode "Mumiefødselarer`s"  tilskud. "Tak for det".
Tilmelding til Flemming Grønning på Telefon 43 64 67 94.
Afbud kan ske på samme nummer, hvor der er telefonsvarer, hvis der er optaget.
Der er desværre kun plads til 40 Mumier på denne udflugt.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men i dag, den 15. juni, er der stadig 4 ledige pladser - så prøv eventuelt at ringe til Flemming Grønning!!!.
Man kommer til Museet med følgende offentlige transportmidler: ...

Med bus 18 & 26 til Frederiksberg Runddel
Med buslinie 14 eller 25 til Frederiksberg Rådhus + en gåtur på 500 meter.
Med Metro til stationen ved Fredriksberg Center +
en gåtur på 700 meter.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mumie-oplevelsestur til Revy-museet.
Tirsdag den 7. juli kl. 10:50 samledes 32 mumier til et besøg i Revymuseet på Frederiksberg, i sol og med megen støj fra F-16 jagerfly som fotograferede byen fra det høje.


Klokken 11:00 blev vi bænket i en lille sal, hvor museumslederen gav et time langt foredrag
om hvordan man fik et Revy- museum via Ida og Bent From og det var spækket med gamle billeder og optagelser fra revyens fødsels og start, mange med ørehængere af melodier som Mumierne nynnede med på.


Nogle optagelser havde mange ikke set før, så latteren rullede gennem salen mange gange.
Da det meget oplysende foredrag var forbi, blev vi sluppet løs på egen hånd, til at se dragter, billeder, plakater og høre optagelser fra de mange personer og revyer man gudskelov har fået bevaret.
Klokken 12:37 ringede klokken for afgang for Mumierne til Hansens Gamle Familiehave hvor der var dækket op til Stegt Flæsk med persillesovs ad libitum og for alle en dejlig kølig fadøl, det var jo varmt og man havde gået fra den ene oplevelse til den anden, så har man lov til at være lidt tørstig.

Maden var varm og hurtigt blev der stille ved bordene, da alle havde travlt med at spise det dejlige flæsk med nye kartofler til. Tjenerne havde også travlt, for så kom næste opfyldning af flæsk og øl, ikke at forglemme. Snakken gik og flere fik også plads til en kaffetår og da klokken nærmede sig  15,00  var der almindelig opbrud med tak for en ovenud dejlig dag, og på gensyn den 4. august til Stevns-Fort-turen.
Alle var enige om at turen til Revymuseet var noget som man varmt kunne anbefale til andre, enkelt – personer familier og til grupper som vores, også at spise et eller andet i De små Haver.
Tak til de fremmødte og tak for rosen, tur - udvalget vil fortsat tilstræbe det bedste, når der skal opleves noget ud i fremtiden.

Tekst:Turudvalget v/ mumie Flemming Grønning.
Billeder: Turudvalget v/mumie Peter Lind Jans
_____________________________________________________________________
 
Tirsdag den 4. august 2009 kl. 08:20.
1) PLANEN: (Klik HER for at komme til 2: Udførelsen.)
Mødested: Valby Station / Lyshøjgårdsvej.
Bussen afgår kl. 08:40 PRC.
Årets anden udflugt: Besøg på
Stevnsfortet og frokost   på  Gjorslev Bøgeskov.
Turen er nu overtegnet, men der er oprettet en venteliste hos Flemming Grønning på telfon 43 64 67 94

Program: Med bus til Stevnfortet. Efter rundvisning på fortet er der bus videre til restaurant Gjørslev Bøgeskov hvor frokosten indtages og derfra retur med bussen .


xxx xx
 
Turen koster Kr: 225,00 for Fort-rundvisning med guider, Frokost og Bus hele dagen + en lille overraskelse, måske...

Vi mødes på Valby Station / Lyshøjgårdsvej, hvor ”Valbybussen” samler os op, klar til at trille mod  Stevns  Kl: 08,40.

Undervejs nyder vi det Sjællandske landskab, medens vi snupper en lille øjenåbner....
Når vi ankommer kl: 10,10 deles vi i to hold, som med et kort mellemrum guides af sted gennem Fortet, ca, små  1½-2 timer...Man skal huske at have praktisk og varmt tøj på/med, da Fortets gange ”kun” har en temperatur på ca: 12 grader.Når vi så er samlet igen, kører vi til Gjorslev Bøgeskov, hvor vi har været før, og indtager den lækre Buffet med alskens lækkerier, eg en enkelt øl/vand til og få fyldt op så buggjorden igen passer. Snapsen til silden må man selv betale. Et par fødselarer & et Guldbrudepar har gjort det muligt med en  øl/vand  til maden. "Til lykke og TAK for det."
Da vi satser på samme gode sommervejr om sidst, rykker vi ud i de små have-pavilloner for
at indtage kaffen med den hjemmebagte til, samt synger nogle af vore dejlige sange til harmonikamusik udført af  ”Duo Mumio”.

Klokken cirka 15:00 vil bussen være på pladsen for hjemkørsel, med en enkelt ti--pause undervejs, inden vi lander på Valby Station igen klokken ca. 16-16,30.
Der er Toilet i bussen.
Skulle man blive forsinket med tog-bus ring da på telefon 43 64 67 94 (med Duet) så vi eventuelt kan vente på dig.
Er det akut sygdom og du IKKE kan komme ring da på samme nummer !!!.
Tur-udvalget håber at Mumierne kan få en god oplevelses - tur og fornøjelig dag i godt selskab, at vi fremover kan få lignende ture. Så har man nogle gode ideer må man gerne komme frem med dem til udvalget, så vi har noget at arbejde med, samt skabe et økonomisk grundlag, så de ”Store” ture kan gøres billigere, alt koster jo, især nu for tiden.

God fornøjelse, og undskyld hvis der opstår fejl, vi er jo kun mennesker.

Turudvalget.
Peter Lind Jans.
Ole Legaard.
Flemming Grønning

2) UDFØRELSEN.x
x

  

Busturen forløb planmæssigt. Undervejs fra Valby station var der et stop hvor deltagerne nød en pilsner og en lille opstrammer før turen gik videre til Stevnsfortet.

 
Vel ankommen til fortet blev Mumierne delt i to grupper a' 20 med hver sin guide.
Fortet havde fra starten i 1952 den opgave med to store kanontårne at kunne lukke Øresund for gennemsejling. Senere blev fortet et NATO center hvorfra man overvågede Østersøen, og en Hawk Eskadrille blev flyttet til fortet,

     
Vi så kanontårnene udefra og indefra, og Hawk raketterne, før vi gik 18 meter ned i Stevns Klint og ind i selve fortet.

    

Der er 1,5 kilometer gange. Under kanonerne ligger oplagsrum for ammunition.

   
Vi så meget andet: Køjerum til kanonernes betjeningsmandskab - stærkt prægede af, at det var marinen, der stod for fortet da det blev bygget. (De store kanontårne med hver to kanoner stammer fra et tysk slagskib.)
Der var også fjernskriverrum,,,

 
 
Radarkontrolrum - og en udgang ved klintens fod mod vandsiden.Her ses klinten fra en usædvanlig synsvinkel.

Efter et par timer på fortet var det tid til afgang til Restaurant Gjørslev Bøgeskov.
Først var der frokost.Derefter spillede Ole Legaard for til fællessang.


  
Sanghefterne var flittigt i brug.

  
 
Efter en dejlig frokost var der afgang tilbage til København.
Der var almindelig enighed om at Turudvalget - endnu en gang - havde tilrettelagt en særdeles velykket skovtur.

Tekst: PHH.
Billeder. Søren Henriksen og Peter Lind Jans.

ÅRGANGSPARADEN SØNDAG DEN 1. NOVEMBER 2009.
Ved denne årgangsparade skete der noget, der meget sjældendt sker.
En gammel garder blev kaldt frem foran alle 800 deltagere i paraden, hvor præsidenten for De Danske Garderforeninger, generalmajor Jan Brun Andersen, overrakte ham De Danske Garderforeningers Hæderstegn.
Den, der på denne måde blev hædret, var Peter Rütt, der siden Mumierne blev startet i 2003 har været en uvurderlig støtte for foreningen, da han fra starten har påtaget sig hvervet som pianist.
Han fik hæderstegnet overrakt som en påskønnelse af det store arbejde han gennem mange år har udført som formand for årgangsforeningen for hold SEP 59
.Vi ønsker  "TIL LYKKE".

Også et andet medlem har nu modtaget et hæderstegn:

Ingrid Margrethe Gjerde og Peter Horsten

Mumiernes stifter og web-master, SEP 58 Peter Horsten, der her ses sammen med chefen for den norske livgarde, OL Ingrid Margrethe Gjerde, har i Oslo modtaget Gardistforeningens hæderstegn.

Vi ønsker "TIL LYKKE".     Tirsdag den 1. december 2009 var det tid for julefrokosten.
           I dagens anledning var der en speciel menu - men til de sædvanlige rimelige priser:
           2 slags sild (ad libitum), fiskefilét, flæskesteg med rødkål, fersk røget laks, ost,
           en øl, 2 snapse, kaffe, småkager. 100 kr. Og så er kvaliteten i top på Svanemøllen
           Kaserne.            Der var lidt færre deltagere end ved novembermødet.  På grund af influenza
            epidemien var kun 77 mødt op. Ved novembermødet var vi de 80,  der er stole
            til.            Vi savnede det sædvanlige festlige besøg af musikere fra Livgardens Musikkorps.
            Til gengæld havde Præsidenten for De Danske Garderforeninger, Jan Brun Ander-
            sen, fundet vej til julefrokosten. J. B. A. mangler stadigvæk at blive et år ældre,
            inden kan blive medlem af Mumierne.