ÅRET 2010.

Mumiemødet den 4. maj 2010 - tilbage på Livgardens Kaserne.
Renoveringen og ombygningen af Cafeteriet på Livgardens Kaserne er nu afsluttet, og Mumierne var igen tilbage på Livgardens Kaserne.Mumierne har det sidste år fået en virkelig god behandling på Svanemøllens Kaserne, og fremover skal vi holde to årlige møder derude de måneder hvor et nyt hold gardere kommer fra Høvelte for at øve vagttjeneste.
Den eneste ulempe i forhold til Svanemøllen er, at der kun er plads til 70 i Cafeteriet, på Svanemøllens Kaserne kunne vi være 85, så nu er det endnu mere nødvendigt end tidligere at foretage en hurtig tilmelding, hvis man vil være sikker på at kunne deltage.
Den 4. maj var der mødt 72 - de sidste var mødt op uden at have meldt sig til.
Dagens første overraskelse var, at Mumiernes stifter (og webmaster) SEP 58 Peter Horsten fyldte 70 og i den anleding inviterede alle mumierne på frokost.Den anden overraskelse var, at Livgardens Messingensemble, der specielt er kendt fordi de følger med Dronningen på statsbesøg, kom til stede og spillede fødselsdags- sange , "han skal leve"  osv. Grunden var, at Peter Horsten (også) skrev hjemmeside for, og var webmaster for, Messingensemblet i nogle år indtil ensemblet fik et medlem,
der kunne bestride jobbet som web-master.

ALT FOR DAMERNES KVINDELØB 14. - 16. JUNI 2010.

Hvad f... har et Kvindeløb med Mumierne at gøre??
Mumiernes fane skal broderes.
Det koster mange penge, og en mumie (Willy Larsen) der skulle skaffe hjælpere til Alt For Damernes Kvindeløb, tilbød at Mumiernes fanekasse kunne få en god slump penge hvis Mumierne ville hjælpe til.

Her er Ikke mindre end 18 mumier hjalp til - nogle en enkelt aften, andre alle tre aftener fra kl. 16:30 - 20:00.
Her er et af holdene stillet op til fotografering ...

... her et andet hold.

Opgaven gik ud på at pakke ...

... T-shirts og meget andet i poser, som deltagrene skulle have overrakt efter løbet.
Der var 18.000 deltagere i løbet, så Mumierne fik travlt.

Der var dog også tid til at få en bid mad.
De tre dages indsats resulterede i ikke mindre end
kr. 13.000 til fanekassen.


Tirsdag den 6. juli. SKOVTUR 2010.
Invitationen:
Da moderforeningen fejrer sin 125 fødselsdag i august har Mumierne i år kun én udflugt.

Turen går til Helsingør med besøg på Teknisk Museum, hvor du enten guidet eller på egen hånd kan gå rundt og se og høre lidt om tiden før og under din opvækst - Edison, Ellehammer, Graham Bell - ja, mange opfindelser og tekniske vidundere er samlet på dette sted.

Efter besøget på museet er der dejlig frokostbuffet i Helsingør Kgl. Skydeselskabs lokaler i Stengade, hvor vi også vil høre lidt om stedets historie samt røre sangstemmerne.

Som sædvanlig vil turen starte kl. 08:45 fra Valby Station - Lyshøjgårdsvej med en bus fra Valby Busserne og med vores sædvanlige chauffør, Per, ved rattet. Vi kører ad Strandvejen med havudsigt og et lille stop undervejs til museet i Helsingør, Fabriksvej 25, hvor vi starter kl. 10,30. Hjemturen starter så betids, at vi vil regner med at være tilbage i Valby ca. kl. 16,45.


Vi satser på at være en busfuld (dvs. max. 53 deltagere). Herudover vil nogle af vores venner mod nord sikkert foretrække at støde til i Helsingør.

Deltagerafgiften som inkluderer bustransport, museumsbesøg og rundvisning, samt frokostbuffet med en øl og kaffe og lidt bagværk er fastsat til 225 kr.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Der var "fuldt hus"i bussen og som sædvanligt en god stemning.
På vejen til Helsingør var der en pilsnerpause ved Mikkelborg. (Og på vejen hjem var der pause ved Humlebæk Havn.)
De, der var med bussen og de, der bor i Nordsjælland og derfor kørte selv, mødtes ved Teknisk Museum i Helsingør.Besøget var særdeles vellykket.
Der var ikke bestilt rundvisning, men der var alligevel rundvisning med en meget engageret guide. (Vist nok 80 år ung.)
Ved 12-tiden var der afgang med bussen til Det Kgl. Priviligerede Skydeselskabs historiske lokaler i Stengade.


Her viste Peter Rütt rundt i de smukke
- og historisk interessante - lokaler.
I rummet med den gamle svenske kakkelovn, der kaldes kongeværelset, afsvor Marskal Jean Baptist Bernadotte sin katolske tro (og gik over til den rette Lutherske lære) før han i 1810 skulle over Øresund for at blive adopteret af den svenske konge, således at han kunne indtræde i arvefølgen som kronprins af Sverige.Alle rummene er udsmykket med skiver fra det mere end 100 år gamle kongelige skydeselskab.Efter at lokalerne var besét og beundret var der rettet an til en dejlig buffet.
Lidt før kl. 16 var der afgang med bussen tilbage til København.
I september, oktober og november 2010 var der plads på Livgardens Kaserne til at vi kunne holde møderne dér.Cafeteriet er blevet flot, lyst og moderne. Det eneste problem er, at der kun er plads til 70 mumier.
Langt de fleste gardere har spist frokost når Mumierne er færdige med at synge, men der er i cafeteriet kun plads til 85 og der skal være plads til 10 - 15 "efternølere".
Mumierne har nu 111 medlemmer, men der er altid
"udsolgt" til vore møder og derfor er der nu, foreløbigt, lukket for nytilgang. Den 8. august 2010 blev to gardere, overkonstabel Erik Berre Rolandsen og overkonstabel Jimmi Bøgebjerg Petersen, samtidigt dræbt af en vejsidebombe i Afghanistan.Mumierne ønskede at mindes de to faldne og lagde kranse ved mindesøjlen på Garderkasernen, Høvelte.Også i september, oktober og november mistede Livgarden folk i Afghanistan, og Mumierne mindedes de faldne gardere ved at lægge kranse ved garderstatuen på Livgardens Kaserne.
x2011.Igen i år har Livgarden mistet personel i Afghanistan og ved at lægge en krans ved garderstatuen inden det sidste møde før sommerferien ønskede Mumierne at hædre og mindes de faldne.
"Alt for Damernes" kvindeløb i Københavnsområdet blev i år holdt den 6. - 9. juni på Amager med start ved Tiøren.
Lige som sidste år stillede Mumierne alle dage med 10 - 12 mand, der hjalp med at pakke t-shirts, kosttilskud, blade mv. i poser - og efterfølgende udklevering af poserne til løbets deltagere.
Det blev til i alt 51 "mand-dage", og det økonomiske resultat var ikke mindre end 18.500 kr. til fanekassen.
Tirsdag den 5. juli.     Besøg i de kongelige stalde efterfulgt af frokost i restaurant Rio Bravo.Den kongelige staldmester, major Michael Mentz, viste os stalden, ridehuset og den store karetsamling.
Inden han blev Kgl. Staldmester var han i en årrrække chef for garderhusarregimentets hesteskadron.
Her er han fotograferet under Dronningens besøg i Horsens 2011 ved De Danske Garderforeningers 100 års jubilæum.

 

Takket være major Mentz underholdende rundvisning blev det et både morsomt og interessant besøg.I juli er hestene på græs, så seletøjets finesser blev vist på en
model.
Som det ses på billedet, er der forskel i højden på en husar og en garder!
Major Mentz udtalte faktisk selv ved besøgets begyn- delse,  at han foretrak at sidde til hest når han var sammen med gardere, for så kunne han bedre se dem lige i øjnene.
Efter besøget på Christiansborg gik alle de få hundrede meter til restaurant Rio Bravo hvor frokosten ventede.
(32 mumier deltog i denne udflugt.)

Tirsdag den 2. august var 48 mumier på sommerudflugt til Slagelse.
Som sædvanligt var mødestedet på Valby Station hvorfra bussen kørte til Slagelse.Som det første punkt på programmet var Mumierne inviteret på besøg i Vestsjællands Garderforenings garderstue hvor vi blev budt på en øl. (Eller vand!)Udenfor garderstuen er der en lille gårdhave.


Foto:  Kasserer i Vestsjællands Garderforening Niels Wiese.
Her sidder (til højre i billedet) Vestsjællands GF's formand Knud Glavind i baren sammen med Vestsjællands GF's web-master SEP 58 Peter Horsten.

Da tørsten var slukket i garderstuen gik turen videre til Antvorskov Kaserne, hvor vi besøgte Gardehusarregimentet. Først gik vi til den historiske samling, der ligger i kasernens gamle bygninger.På vejen gjorde vi ophold ved Gardehusarregimentets mindemur.  I Afghanistan har regimentet mistet lige så mange som Livgarden. Blandt de faldne er den eneste kvinde vi har mistet,
garderhusar Sophia "Bellis" Bruun, der faldt i juni 2010.

Foto: Gardermumie Peter Lind Jans.
Regimentets ceremoniofficer, major Stig Carlsen, viste os rundt i den historiske samling. Samlingen er overført fra Næstved, og den viser også lidt om Danske Livregiment og Sjællandske Livregiment, der for nogle år siden blev lagt sammen med Gardehusarregimentet.

Efter besøget i den historiske samling gik vi til den nye kaserne.

Efter en god frokost - biksemad med spejlæg - gik vi til hesteskadronen, der ligger adskilt fra den øvrige del af kasernen i helt nye bygninger med stalde, ridehus, smedje og saddelmager.

Vi blev delt i tre grupper med hver sin gardehusar som rundviser, og de gav os en aldeles udmærket orientering om hesteskadronen og om de 12 måneders tjeneste som værnepigtig i hesteskadronen.Vi besøgte de moderne stalde, hvor hver hest har sin egen "boks".Her er en af rundviserne "Gardehusar Espergærde" ved siden af
staldens største hest, en friiser, der bærer paukerne.Gardehusarregimentet har også en mascot, Aramis, der det meste af tiden bare hygger sig. Men en gang imellem skal den også bestille noget.  Her er den netop kommet tilbage fra Fredensborg Slot, hvor den bl.a. har trukket en lille ponnyvogn.Regimentet har sin egen beslagsmedje.

Det er ikke nødvendigt at tænde op i den store esse for at tilrette en sko. Man bruger nu en lille gasfyret ovn, der hurtigt kan gøre et par hestesko rødglødende.Foto: Gardermumie Bent Nielsen.
Hesteskadronen har også sin egen saddelmager.

Efter besøget hos hesteskadronen gik turen tilbage til Valby med et kort ophold ved Sorø Akademi og B. S. Ingemanns hus, hvor vi fik slukket tørsten.Hele turen  med transport, fortæring, rundvisning og diverse drikkevarer kostede den fyrstelige sum af 225 kr.


Tirsdag den 6. december 2011. Julemøde på Svanemøllens Kaserne.
To gange om året, i april og december, er der ikke plads til gardermumierne på Livgardens Kaserne i Gothersgade, fordi et nyt vagtkompagni øver vagteksercits.
Derfor holdes de to møder på Svanemøllens Kaserne hvor der er plads til 80 - på Livgardens Kaserne kan vi kun være 70. (Og det er vi.)Også ved julemødet er alle pladser optaget - i år var vi 82.


Sidst opdateret den 22. juli 2012. Web-master: SEP 58 Peter Horsten