2012.


GarderMumierne havde TO sommerudflugter i 2012.

  


INVITATIONEN:
Tirsdag den 3. juli 2012  skal vi aflægge besøg hos Nordisk Film, det mere end 100 år gamle filmselskab i Valby.Vi får en rundvisning i de historiske filmstudier og hører sikkert mange interessante og sjove beretninger om det gamle filmselskabs omfattende filmproduktioner, Olsen Banden, Huset på Christianshavn, Matador og mange flere. Efterfølgende vil der være frokost i en hyggelig restaurant i nabolaget.
Prisen for rundvisning og frokost er  220 kr.
De tilmeldte deltagere mødes kl. 10:15 på Tingstedet i Valby.
Der er nu lukket for tilmelding da Nordisk film kan kun vise 40 om ad gangen. Dvs.:  "ALT OPTAGET".'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi mødtes på Valby Tingsted og gik i samlet flok til Nordisk Film, hvor vi blev modtaget af to særdeles kvalificerede rundvisere. Herefter gik turen gennem forskellige atelierer og værksteder.   Vi besøgte bl.a. den oprindelige garderobe for stumfilmstjernen, den store dameven, Valdemar Psilander. Undervejs blev vi orienteret om Nordisk Films glorværdige og interessante historie og hørte diverse morsomme anekdoter.  


Vi genså også Olsen Bandens kostumer og fik lejlighed til at se diverse sjove filmklip fra Nordisk Films store produktion.
Efter rundvisningen gik turen til restaurant "Fy og Bi", hvor vi fik en en lækker frokostplatte, med hvad dertil hører.
Peter Lind Jans, Turudvalget.


Invitationen:
Tirsdag den 7. august
   går turen så til Gjorslev Gods på det dejlige Stevns.Vi vil få en rundvisning i slottet, som er Danmarks største middelalderslot, og vi vil høre om dets historie. Vi vil også blive introduceret til godsets store moderne landbrug. Efter besøget på Gjorslev Gods kører vi til det nærliggende, hyggelige traktørsted Bøgeskoven, hvor frokosten vil være anrettet.
De tilmeldte deltagere mødes kl. 08:45 ved busholdepladserne på Lyshøjgaardsvej ved Valby Station.
Pris for deltagelse incl. frokost: 260 kr.
Sidste frist for tilmelding til turen, som kan ske på GarderMumiernes automatiske telefonsvarer  60 62 31 41, er den 5. juli.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Turen var fuldtegnet. 47 Mumier mødte op ved Valby Station, desværre var der 3, der havde reserveret plads, som ikke kunne komme.

Efter navneopråb gik turen mod Stevns.


Chaufføren var lokalkendt, så fra Køge kørte vi mod Stevns ad den meget smalle kystvej, der ligger lige ud mod vandet. En dejlig oplevelse.

Så kom vi til Gjorslev.

Godsfuldmægtig Lars Honoré fortalte i løbet af de næste 75 minuter veloplagt og inspirerende om godset og dets historie; og vi så den del af slottet, der blev bygget lige før år 1400.

(Se en detaljeret gennemgang af Gjorslev historie HER.)Efter denne udmattende del af turen kørte vi de få kilometer ud til kysten til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov.

Her indtog vi frokosten lige som vi gjorde i 2010 efter besøget på Koldkrigsmuseet.


Vi fik den næststørste buffet* som traktørstedet kan tilbyde, og der var alt hvad hjertet kunne begære af forskellige specialiteter.  *(I "søndagsbuffeten" er der også desserter!)

   Betjeningen var også til UG.


Mumierne er som bekendt et Sang- og Frokostlaug så efter frokosten trak vi udenfor i de små overdækkede båse og sang nogle af hjemlandets vemodige sange akompagneret af NOV 55 Claes Petersen på harmonika.Så gik turen tilbage til Valby.

  
Lige som på turen ned til Stevns var der et stop undervejs, hvor de trængende kunne slukke tørsten.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDet er ikke øl alt sammen!  
En del GarderMumier er medlemmer både af deres lokale forening og af GarderMumierne. (Og derfor er de også B-medlemmer af Garderforeningen i København.)
Her er 4 medlemmer af Helsingør Garderforening og Helsingør GF's web-master, der ikke er medlem af Helsingør GF, men har ret til at bære medlemsemblemet.
(NOV 53 John Burgwaldt, Web-master, MAJ 54 Kaj Aaberg , JAN 68 Peter Olsen, MAJ 53 Georg Freimer.)
SEP 58 Peter Horsten. 

Tirsdag den 4. september 2012.
Inden det første møde efter sommerferien ønskede Mumierne at hædre og mindes de faldne gardere og lagde derfor en krans ved Gardestuen. Dagen efter udgik marchen ved Kontingentparaden for ISAF 13 fra Livgardens Kaserne.


   Tirsdag den 4. december 2012. Julemøde på Svanemøllens Kaserne.

Lige som sidste år var der ikke plads på Livgardens Kaserne, så julemødet blev holdt i kantinen på Svanemøllens Kaserne, hvor vi får en FIN - FIN behandling.


Som sædvanligt var der fuldt hus.For over 50 år siden udgav Garderforeningen i Kjøbenhavn et hæfte med julesange og julesalmer. Hæfterne er fundet frem fra arkivet og den første time inden frokosten sang vi os gennem næsten alle sange og salmer i hæftet - med Forsangerens glimrende kommentarer, der bandt sange og salmer sammen.Plejehjemmet Rosenborg Centret har anmodet Gardermumierne om at stille med et kor, der kan underholde beboerne i julemåneden. (Datoen er senere ændret til den 23.  januar.)
12 mand har dannet et kor, der efter frokosten gav en prøve på deres kunnen ved at synge "Nu går våren gennem Nyhavn".
Og så kom en sidste overraskelse, der ikke mindst glædede den kageglade web-master.


Mange mumier, der fylder rundt, giver en ekstra snaps til maden.
Vort bestyrelsesmedlem Jørgen C. Olesen havde fundet på at fejre sin runde fødselsdag ved at give
LAGKAGER.  

2013.

Den 23. januar 2013:
Sangkor fra Gardermumier underholdt beboerne på Rosenborg Centret.
Her er sangerne:

... og her tilhørerne


Tirsdag den 7. maj 2013.


Foreningen blev stiftet tirsdag den 8. april 2003, det første ordinære møde blev holdt  tirsdag den 6. maj 2003.
Ved mødet 10 år efter det første ordinære møde var der som sædvanligt "fuldt hus". 
Det er 70, for der må ikke være flere i Cafeteriet på Livgardens Kaserne, når der også skal være plads til garderne.

   
<>Lauget ældste medlem,  NOV 39 Orla Grue, er nu flyttet på plejehjem, men var i fin
    form ved mødet.

<>

I anledning af den runde fødselsdag gav stifteren fødselsdagslagkage.
Her er cafeteriets chefkonditor, Uffe, i gang med at dekorere en af de flotte lagkager.....
...... der var 8 kager, så der var nok til alle, og der var god søgning ved kagebordet.

INVITATIONEN:GarderMumiernes 10 års jubilæum
I år kan GarderMumierne fejre  10 års jubilæum.
Bestyrelsen og Turudvalget har i den anledning planlagt en festlig sammenkomst. Selvom vi jo er veltrænede fodfolk skal begivenheden fejres til søs.
Tirsdag den 2. juli stævner vi således ud på Roskilde Fjord med det gode skib M/S Sagafjord til en dejlig sejltur og en god frokost med sang og musik og underholdende indslag.

Bindende tilmelding og betaling af deltagerafgiften på 300 kr. finder sted ved de ordinære GarderMumie-møder i dag og i juni.
Alternativt kan tilmelding ske ved indbetaling inden 5. juni af deltagerafgiften på Turudvalgets konto: regnr. 2133 kontonr. 5909 693 901.  Husk tydelig angivelse af navn.

Nærmere om mødested og afgangstidspunkt vil tilflyde de tilmeldte deltagere.
I den festlige anledning foreslår bestyrelsen, at vi uanset den bestilte sommervarme stiller i vores vanlige GarderMumie ”uniform”.


xGarderMumiernes 10 års jubilæum.Tirsdag den 2. juli blev jubilæet fejret på
Roskilde Fjord om bord på det gode skib
M/S Sagafjord. Vi havde en dejlig sejltur og en god frokost med sang, musik og underholdende indslag.
Som sædvanligt startede turen på Valby Station.Ankomst til Roskilde Havn.........og ombordstigning på det gode skib "M/S Sagafjord".Vi tog plads i den store salon.....Forsangeren bød velkommen....
Og så blev der serveret en dejlig frokost afbrudt af sang, der i dagens anledning var akompagneret af en pianist og en trompetist, der i øvrigt havde en fortid i Livgardens Musikkorps.Det var en sejltur, så det var ikke kun sang og frokost.
Vi sejlede på den smukke Roskilde Fjiord.
Det bedste udsyn fra et skib får man, når man stiget til vejrs f.eks. til kommandobroen på det øverste dæk.Her stævner skibet ind mod en kyst på fjorden hvor der er lavt land forud.
Øen til venstre i billedet er den kendte "Ringø"..............og her kan man tydeligt se hvorfra den har fået navnet.
Som man kan se på de to fotos herunder er der ikke fladt land hele vejen omkring fjorden..

Efter to timer til søs var igen i sikker havn: Roskilde Havn.


Tekst og foto: SEP 58 Peter Henrik Horsten.

- og så har Mumie John Burgwaldt sendt dette udmærkede foto af "Situationens Generalstab":