2014.
Onsdag den 19. marts kl. 10:00.
Mumieskydning i DGI Byen.
Vi skyder De Danske Garderforeningers årlige landsskydning på 15 meter og spiser derefter en hyggig frokost sammen.  (Til noget mindre end de sædvanlige "Forenede Service" priser.)
Foreningen sørger for rifler, høreværn, ammunition og instruktion i anvendelsen af riflene.

DGI Byens adresse er  Tietgensgade 55, det er på  hjørnet af Tietgensgade og Ingerslevgade.

Tilmelding ved mumiemødet den 4. marts eller pr. telefon til den sædvanlige tilmeldingstelefon  60 62 31 41.
Husk at oplyse navn og at det er skydningen I melder jer til.
Tilmelding kan også  ske pr.  E-mail.  Klik  HER.  
-


SOMMERENS GARDERMUMIEUDFLUGT 2014.


Tirsdag den 5. august 2014 går turen til Korsør, hvor vi skal besøge det
fine og morsomme By- og Overfartsmuseum, der ligger i det gamle fæstningsanlæg
ved Korsør Havn.
Bynavnet Korsør nævnes første gang i 1241, og fra denne tid stammer det velbevarede middelaldertårn. Tårnet indgik i det bygningskompleks, der udgjorde Korsør Slot. Slottet blev nedrevet i begyndelsen af 1800 tallet.
Store Magasin (bygningen bag ved tårnet) blev opført efter ordre af Christian d. 4. omkring 1610.

Museet, vi skal besøge, ligger på 1. sal.. I stueetagen har Korsør By repræsentations- og udstillingslokaler, medens tag- og kælderetage er magasiner for museets omfattende samlinger.

Efter en rundvisning i den store samling af gamle minder og sjove interiører fra færgernes tid skal vi besøge Korsør Marineforening, der ligger i huset til venstre i billedet.


Det rødmalede bindingsværkshus stammer fra 1826, og var oprindeligt bygget til opbevaring af kanonlavetter. Huset har gennem årene tjent som vandrerhjem og museum. I dag har Marineforeningen mødelokaler og deres historiske samlinger i huset.

x
I foreningens fine og spændende maritime klubhus vil der blive anrettet en god frokost med alt, hvad dertil hører.
Samtidig skal vi høre om den gamle forenings alsidige aktiviteter og beundre den fine samling af maritimt grej og skibsmodeller mv.
Turen gennemføres for en deltagerafgift på 250 kr.
For de af Jer, der gerne vil forberede Jer lidt på besøgene, kan henvises til de respektive hjemmesider: 
www.byogoverfartsmuseet.dk  og   www.korsoermarineforening.dk/
De tilmeldte deltagere mødes kl. 08,45 ved busholdepladserne på Lyshøjgårdsvej ved Valby Station
Sidste frist for bindende tilmelding til sommerudflugten er den 3. juni ved GarderMumiernes ordinære møde på Svanemøllen Kaserne eller på Mumiernes automatiske telefonsvarer på tlf. 6062 3141 ( senest samme dato).
Deltagere, der måtte ønske anden transport end den fælles bustransport skal orientere Turudvalget herom i forbindelse med tilmeldingen. For disse deltagere er deltagerafgiften også 250 kr.
Vel mødt til sommerens GarderMumieudflugt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi mødtes som sædvanligt på Valby Station og så gik turen mod Korsør.
Turudvalget have sørget for at der blev serveret en forfriskning på busturen til Korsør - der var frit valg mellem Underberg og Gammel Dansk.Inden vi gik ind i museet gik vi tur på volden. hvorfra der er udsigt til Flådestationen.Museet ligger på 1. sal i "Store Magasin". (Bygningen til højre i billedet.)
 Stueetagen bruges til  kulturelle arrangementer.Ca. 1/3 af pladsen på museet er "Overfartsmuseum" - resten bruges af  "Bymuseet".
På Overfartsmuseet er der modeller af de forskellige typer færger, der har været brugt til overfarten.Der er også mange effekter fra overfarten - her et tableu fra dækket...... fra maskinrummet:... en "1. klasse" spisesalon:Bymuseet består af en række tableuer. Her ses en spisetue fra det bedre borgerskab:..  et køkken:... og en tandlægeklinik:Et kuriosum: Skibsreder Per Henriksen (Mercandia) stammede fra Korsør og en voksfigur af skibsrederen i naturlig størrelse er sat ind i et kontorinterieur.Vi fik lov til at komme op på bygningens 3. sal, der normalt er lukket for publikum. Det er museets lager hvor man opbevarer alt muligt gammelt, der måske en gang kan indgå i en udstilling eller en særudstilling.Efter museumbesøget gik vi over til Marineforeningen i nabobygningen.

Her fik vi dejlig veltillavet mad - og der var masser af den.
- Først stegt sild i eddike - med rugbrød
- Så et par fiskefilleter med remoulade
- Tre - fire krustader med fyld pr. næse
- Tre - fire frikadeller med rødkål pr. næse
- Svinekam med rødkål
- Ostetallerken med fem oste 
Og så var der kaffe.   (Prisen for alt dette: kr. 120,00!!!)
Her kan "Forenede Service" lære noget!Der blev skålet og sunget.
Turudvalget havde fremstillet et specielt sanghefte til lejligheden.
Musikken blev leveret af gardermumie SEP 61 Niels Loudrup.
Niels Loudrup har stille og roligt overtaget Peter Rütts hverv som den, der spiller til vores sang, og han gør det rigtigt, rigtigt godt.
Det er ikke så underligt, for ud over at være mumie er han også professionel musiker og han kan ikke kun spille på klaver, han behersker også harmionika og key-board.
Så gik turen tilbage til København - med øl-pause i Sorø ved Sorø Akademi.
Der er en smuk udsigt over  Sorø Sø................men enkelte mumier benyttede lejligheden til et besøg i den gamle klosterkirke.
Kirken er bygget af Biskop Absalon - den er ældre end Roskilde Domkirke og meget stor - 20 meter længere end Roskilde Domkirke.
Den er gravkirke for flere danske konger - bl.a. Dronning Margrethe 1.'s far og søn. Dronnuig Margrethe blev også begravet i kirken i Sorø, men kisten blev senere "ranet" af Roskilde Bispen, der mente at hans kirke var finere.
Brønden til højre i billedet er også fra Biskop Absalons tid.


 JULEMØDE 2014
 
Som sædvanligt ved gardermumiernes møder var der
"alt hvad der kan og skal være". (Dvs. 75 deltagere.) 2015.


      Onsdag den 18. marts 2015 kl. 10:00.
     Mumieskydning i DGI Byen.
     Vi skyder gardernes landsskydning på 15 meter - og
     så spiser vi frokost.
Skydningen, 3 stk. smørrebrød, en øl og kaffe: kr. 50.-.
Her kan du se, hvordan du finder DGI Byen:Tilmelding: Hvis du ikke allerede har meldt dig til skydningen på det sidste mumiemøde, kan du melde dig til hos Jan Stoltenborg på tel.: 44 44 24 73.

Gardemumiernes sommerudflugt tirsdag den 4. august 2015.

Årets sommerudflugt går til det smukke Midtsjælland, egnen omkring Ledreborg og Tølløse.
Her skal vi besøge den gamle, meget seværdige og velbevarede Tadre Vandmølle.

  
Vi får en kvalificeret rundvisning af vandmøllens venneforening og Roskilde Museum.
Ved vandmøllen bliver der også tid til en kop formiddagskaffe med kage.
Herefter går turen til Tølløse, hvor vor gode gamle GarderMumie, Willy Larsen (SEP 59) vil lægge have til en god frokost med øl, snaps og kaffe. For en sikkerheds skyld vil frokosten være anrettet i et stort telt.

Deltagerafgiften, som inkluderer bustransport, besøget og rundvisningen på Tadre Mølle, formiddagskaffe med kage samt frokostbuffet med øl, vand, snaps og kaffe er fastsat til 200 kr., som betales i bussen.

Tilmelding kan ske på Gardermumiernes tilmeldingstelefon 60 62 31 41  SENEST DEN 15 JUNI. Tilmelding er bindende.
For deltagerne i den fælles
bustransport et mødestedet det sædvanlige: Lyshøjgårds Alle ved
busholdepladserne ved Valby Station.
Mødetidspunktet er kl. 08:45.


OBS: Tadre Vandmølle har en hjemmeside: www.tadremoellesvenner.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Som ventet var det en særdeles vellykket udflugt. Her kan du se nogle billeder:


Samling ved Valby Station.


Efter ankomsten til møllen blev den interessante have med historiske planter og krydderurter vist og forklaret.


Så var der kaffe ....


....  og så var der rundvisning i og ved møllen.

Så gik turen videre til  Willy Larsens hus i Tølløse, hvor der var rejst telt i haven.

   Først var der naturligvis
   "Kniv og Gaffel"

   Fisken blev serveret ved bordene
   - og så var der buffet.


(Og betjeningen var HELT I TOP.)

Og så var der sang  ....


 Til slut blev værtsparret (naturligvis) hyldet.

Det var en MEGET vellykket frokost.

Den gamle webmaster havde købt et avanceret fotoapparat, der kunne tage video.
Det var første gang han prøvede.  Resultatet blev derefter - men se selv:

Klik     HER


Videoen ses bedst med browseren "MS Explorer".
Hvis videoen ikke ses perfekt den første gang, fordi billederne hopper, tryk så på "Afspil igen".


Foto, video og tekst: 940 SEP 58.
JULEMØDE 2015

Som sædvanligt ved gardermumiernes møder var der "alt hvad der kan og skal være". (Dvs. 75 deltagere.)(Der er ikke plads til flere!)Efter at fanen var ført op og navneopråb blev der sunget.I anledning af julen blev vor pianist SEP 61 Niels Loudrup (der i ikke mindre end 8 år gjorde tjenste i Livgardens Tambourkorps) suppleret med Erland Holtehus, der nu er pensioneret, efter at han i 31 år spillede trompet i Livgardens Musikkorps.Til brug ved julemøderne har gardermumierne fremstillet et sanghefte med julesange og julesalmer.                   

Der er også altid hilsener og flaske-gaver til mumier, der har haft rund fødselsdag.
Her er det MAJ 53 Hans Goldschmidt og NOV 60 Jørgen Fabricius, der hver får en flaske.Ofte ønsker fødselarerne af give eksta snaps , lagkage eller lignende. Her bekendtgør Hans Goldschmidt, at da traktementet ved julemødet er ganske omfattende, har de 2 fødselarer valgt at give et stort stykke dejligt wienebrød til kaffen ........... og så fortsatte sangen.
x1
Inden spisningen viste vor tidligere forsanger Ove Rygaard, at han ikke har glemt sin børnelærdom fra dengang han gik i "Den Sorte skole":
Uden manuskript citerede han på glimrende vis hele Peters Jul.
Mumierne kvitterede for bedriften med en stående ovation.

Gardermumierne er et sang OG FROKOST laug, så nu var tiden kommet til frokosten, der blev serveret med tilbehør af øl og rigeligt med snaps  - og kaffe og wienerbrød ....


.... og så blev fanen ført ud.

Klik HER hvis du vil se og høre Gardermumierne synge "Højt fra træets grønne top".

Tekst og foto: SEP 58 Peter Henrik Horsten.