Mumierne og Mumiernes historie.

I foråret 2003 fik Garderforeningen i Københavns sekretær og kasserer, 940 SEP 58 Peter Horsten, den ide, at han ville undersøge, om der var interesse for at starte et "Sang- og Frokostlaug" for medlemmer, som var fyldt 65 år.
Ideen gik ud på at at stifte et laug, hvor medlemmer af Garderforeningen, der har tid, fordi de er kommet i pensionsalderen (65 eller derover), samles en gang om måneden til en hyggelig frokost på Livgardens kaserne. 
Et møde skal helst have have et indhold udover "kniv og gaffel", så ideen gik ud på, at Laugets medlemmer før frokosten skulle samles i teorikælderen på Livgardens Kaserne og synge nogle soldater- eller fædrelandssange, således at den danske sangskat på den måde blev holdt ved lige. 
Samtidigt skabes godt humør. Det er videnskabeligt bevist, at hvis man løber eller synger, dannes der i kroppen nogle stoffer (endofiner), som giver godt humør. Og "Godt humør" er ikke den dårligste start på en frokost. 

Tirsdag den 8. april 2003 fik Lauget en flyvende start. Peter Horsten skrev breve til de 340 medlemmer af Garderforeningen, der var fyldt 65, og 61 mødte op til den stiftende general-
forsamling på Livgardens Kaserne. (Lauget har nu, september 2007, 101 medlemmer.) 

940 SEP 58 Peter Horsten

Livgardens pensionerede officerer samles en gang om ugen til frokost i officersmessen.
De kalder sig selv "De Tusindårige". 
Gamle gardere skal helst overgå officererne og mumier er mere end 3 gange tusind år. Derfor blev navnet "Mumierne" foreslået som en arbejdstitel - og navnet blev godkendt i mangel af et bedre forslag, så lauget hedder nu "Mumierne".

Ved en stiftende generalforsamling blev et sæt love vedtaget, som Peter Horsten havde skrevet sammen fra Garderforeningens Skyttelaug's og Garderforeningens Idrætsafdelings (GIA) love.


MAJ 52  Frans Larsen
Forsanger

MAJ 52 Frans Larsen blev valgt til den vigtige post som "Forsanger". Med en "civil" baggrund som cand. jur., cand. mag. og gammel studentersanger havde han alle forudsætninger for at stå i spidsen for opstarten af et sang- og frokostlaug.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer var
 


MAJ 52 Jørgen Eklund
Næstformand

NOV 45 Søren Henriksen
Kasserer

MAJ 53 Palle Millung
Sekretær

Bestyrelsen kom godt i gang under forsæde af Frans Larsen, men allerede i august 2003  blev Frans dræbt ved en trafikulykke.
X

MAJ 52
Hans Walther Pedersen
MAJ 52 Jørgen Eklund indtrådte som ny forsanger og suppleanten, MAJ 52 Hans Walther Pedersen, indtrådte i bestyrelsen, hvor han blev næstformand.
Mødeprocenten var høj fra starten. Til medlemsmøderne mødte 50 - 60 mumier. 
Med Søren Henriksen som "primus motor" blev sanghefterne trykt. Sangene er trykt på løse blade således at sangheftet let kan udbygges. Og det er det blevet.
Ved møderne blev teksten vist med en PC-projektor så alle kunne synge med. 
Lovene blev rettet til, et logo blev valgt og lauget fik sin egen web-site på adressen www.gardermumier.dk med SEP 58 Peter Horsten som web-master.
X
Fra laugets start har programmet for de månedlige møder ligget fast:
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 11:30. (Der holdes sommerferie i juli og august.) 
Den sædvanlige "plan" for et møde er, at vi mødes på kasernen lidt i halv tolv og ser om vagtparaden stadigvæk afmarcherer kl. 11:30.
Så går vi ned i teorikælderen, hvor vi synger vort fædrelands vemodige sange (mest fædrelandssange og gardersange) i en god halv times tid.
Og: Det er ikke nødvendigt at man kan synge smukt for at være med i Mumierne.
Bare man har en kraftig stemme, og det har alle gamle gardere.
Når vi har sunget i ca. tre kvarter er humøret sædvanligvis ganske højt, og vi begiver os op i kasernens cafeteria. 
Fra første dag har det været vigtigt, at prisen holdes på et niveau hvor alle kan være med, så for 50 kroner får vi serveret et stykke med sild, et stykke "blandet" smørebrød og et stykke med ost. Hertil får vi en øl, en snaps - og kaffe ad libitum. Fra 2005 er der faktisk ikke et, men to stykker "blandet" smørebrød til hver. En mumie blev så frustreret over den kedelige "gummiost", at han møder med et stykke franskbrød med ost, med bid i, til alle mødets deltagere.
Der er altid en fin stemning og mødeprocenten er høj: omkring 70 "sangere" deltager nu i de månedlige sammenkomster.
 

MAJ 51 Kai E. Sørensen

SEP 59 Peter Rütt

NOV 53 Bent Petersen

Allerede i vinteren 2003/04 havde nogle driftige medlemmer, med MAJ 51 Kai E. Sørensen i spidsen, skaffet et el-klaver, og det viste sig, at mumie SEP 59 Peter Rütt udover at have en kraftig sangstemme også spiller klaver "fra bladet". Det har han gjort ved næsten alle medlemsmøder lige siden, så mumierne kan finde melodien uden besvær.
Når Peter Rütt en enkelt gang har meldt afbud, og ved Mumiernes udflugter, har NOV 56 Flemming Grønning og hans svoger Ole Legaard leveret musikken på harmonika.
Ved velvilje fra kasernemesteren fik Mumierne lov til at opstille skabe i rummet ved siden af teorilokalet så sanghefter, klaver og forstærker kunne opbevares uden vanskelig transport til hvert møde.

Ved generalforsamlingen i april 2004 trådte NOV 53 Bent Petersen ind i bestyrelsen, og i juli 2004 arrangerede forsanger Jørgen Eklund en skovtur, hvor der i Frederiksberg Have blev sejlet på kanalerne efterfulgt af kølige pilsnere i forsangerens kolonihave og med frokost i de små haver.
Efter den vellykkede skovtur nedsatte bestyrelsen et turudvalg med Bent som fast deltager og som, suppleret med Kai E. Sørensen, hvert år arrangerer et par udflugter eller skovture.
I november gik udflugten til Garderkasernen Høvelte.
Ved julemødet i december 2004 blev en ny og festlig tradition indført.
Nogle "Mumier" havde gjort musikkorpset en tjeneste og som kvittering herfor kom ikke mindre end 10 musikere tilstede, efter at de var færdige med vagtparaden, og akkompagnerede flere af Mumiernes sange. 

Ved generalforsamlingen i april 2005 blev lovene revideret, bl.a. blev det vedtaget at sænke aldersgrænsen for medlemskab fra 65 til 63.
Jørgen Eklund mente at han havde udført sin borgerpligt som forsanger, og NOV 53 Bent Petersen accepterede at overtage jobbet, men kun for en et årig periode.
MAR 59 Thorkild Johansen blev valgt ind i bestyrelsen.
Sommerens udflugter gik til Mølleåen og Flakfortet.
www.gardermumier.dk  blev udbygget med et billedarkiv.
 


MAR 59 Thorkild Johansen 

SEP 59 Jørn Mouritzen

Medlemstallet steg støt - det svinger omkring 100 - og der var fuldt hus til møderne. Det vil sige 70 - 75 deltagere til de almindelige medlemsmøder - og det er hvad der er plads til i cafeteriet.

Nytårsdag var en ny tradition skabt. 8 - 10 mumier traf hinanden på Amalienborg hvor de overværede vagtparaden sammen med andre medlemmer af Garderforeningen København og skålede for det nye år i et glas champagne.

Turudvalget arrangerede et ekstra møde i januar 2006, hvor mumierne besøgte politigården efterfulgt af en middag på Rio Bravo. Middagen blev sponsoreret af en mumie, der også senere har givet bidrag til mumiernes udflugter. Det har været med til at holde prisen nede. Også Garderforeningen har givet sponsorstøtte med midler fra MAJ 53 Henning Klavsens Legat. Henning Klavsen var mumie, og da han gik til Ryes Brigade i 2006 efterlod han et legat på 100.000 kr., som bestyres af Garderforeningen, og som bl.a. kan bruges til støtte for mumierne.

Ved generalforsamlingen i april 2006 trådte den meget populære forsanger, NOV 53 Bent Petersen, ud af bestyrelsen. Da han modtog valg i 2005 havde på forhånd varslet, at han kun ville være forsanger i et år på grund af problemer med pumpeværket.
Bent blev erstattet af Thorkild Johansen, men er stadigvæk med i turudvalget (sammen med Kai E. Sørensen.)
SEP 59 Jørn Mouritzen blev valgt til bestyrelsen, som nu bestod af: 
Forsanger: MAR 59 Thorkild Johansen
Næstformand: MAJ 52 Hans Walther Pedersen
Kasserer: NOV 45 Søren Henriksen
Sekretær: MAJ 53 Palle Millung
Bestyrelsesmedlem: SEP 59 Jørn Mouritzen.
MAJ 51 Kai E. Sørensen hjalp bestyrelsen som altmuligmand og medlem af turudvalget, og SEP 58 Peter Horsten hjalp stadigvæk til som web-master for "www.gardermumier.dk".

Turudvalget arrangerede ikke mindre end tre ture i løbet af sommeren og efteråret:
en tur til Christianshavn og "Lille Mølle", en tur til Dragør og en byvandring.
I oktober inviterede Garderforeningens Skyttelaug til "Mumieskydning" på 200 meter
banerne på Kalvebod.
 


NOV 55 Erik Nielsen

SEP 59 Ove Rygaard

Ved generalforsamlingen i april 2007 kom der en større udskiftning i bestyrelsen.
Søren Henriksen og Palle Millung mente, at de nu havde gjort deres borgerpligt som kasserer og sekretær og de ville gerne være almindelige mumier.
NOV 55 Erik Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen, hvor han blev kasserer. Også SEP 59 Ove Rygaard indtrådte i bestyrelsen, hvor SEP 59 Jørgen Mouritzen overtog jobbet som sekretær efter Palle Millung.
På web-sitet www.gardermumier.dk kunne man nu finde portrætter af næsten alle mumierne, dels i en skærm-version, dels i en tryk-version.

Sommerens udflugter gik til Skjoldenæsholm og til St. Magleby, og i september inviterede Garderforeningens Skyttelaug til "Mumieskydning" på 200 meter banerne på Kalvebod.

I januar 2008 gik næstformanden, MAJ 52, Hans Walther Pedersen meget uventet til Ryes Brigade. MAJ 51 Kai Erik Sørensen, der, udover at være med i turudvalget også var bestyrelsessuppleant, indtrådte i bestyrelsen. 
 


SEP 59 Peter Lind Jans
Ved mødet i april skulle der holdes generalforsamling, 
og foreningens 5 års fødselsdag skulle festligholdes. 
På grund af lokaleproblemer kom vi sent i gang, og alle var enige om at skyde generalforsamlingen til mødet i maj.
På generalforsamlingen blev SEP 59 Peter Lind Jans valgt ind i bestyrelsen, og ved den efterfølgensde konstituering blev SEP 59 Ole Rygaard valgt til næstformand og Peter Lind Jans blev bestyrelsens repræsentant i turudvalget.
i sommeren 2008 fik foreningen en fane fra Danmarks -
samfundet (dog uden broderi!)  og sommerens udflugt
gik til Jernbanemuseet i Odense. Læs (meget mere) om fanetildelingen og udflugten i billedarkivet.


MAJ 53 Jørgen C. Olesen

 

  I november 2008 havde forsanger Thorkild Johansen
  så mange private og tidskrævende problemer med
  diverse flytninger, at han besluttede at træde ud af
  bestyrelsen.
  Næstformanden, SEP 59 Ole Rygaard,  overtog
  hvervet som forsanger og  bestyrelsessuppleanten,
  MAJ 53, Jørgen C. Olesen, indtrådte i bestyrelsen.
 


 
 SEP 59 PER HAUERSLEV

Ved generalforsamlingen i marts 2009 var der nogle omrokeringer og en enkelt udskiftning i bestyrelsen.

NOV 55 Erik Nielsen fratrådte som kasserer (men modtog valg som bestyrelsessuppleant) og SEP 59
Per Hauerslev blev valgt som kasserer.
Den konstituerede forsanger, Ove Rygaard, blev valgt
til forsanger. Jørn Mouritsen overtog hvervet som næstformand og Peter Lind Jans overtog Jørn Mouritzens hverv som bestyrelsens sekretær.

Samtidigt opstod der i april det problem, at Mumierne ikke kunne holde alle møder på Livgardens Kaserne. De
måneder hvor nye gardere mødte ved  vagtkompagniet
var der ikke plads i teorilokalet og cafeteriet.


Mumiernes stifter havde gamle venner på Svanemøllen Kaserne, hvor man tog rigtigt godt mod mumierne. Allerede i maj fik Mumierne så den melding, at cafeteriet på Livgardens Kaserne skulle renoveres. Derfor blev alle møder det næste år holdt på Svanemøllen Kaserne. Læs (meget) mere på billedgalleriet for 2008/2009..
I 2009 var der udflugter både i juli og august. De gik til Revymuseet og Stevnsfortet.

G
eneralforsamlingen i maj 2010 gav ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.
Der var kun èn skovtur i 2010.  Turen i juli måned gik til Teknisk Museum i Helsingør med efterfølgende frokost i Det Kongelige Skydeselskabs historisk interessante lokaler i Stengade.
Grunden til at der ikke var en udflugt i august var, at moderforeningen, Garderforeningen i København, fejrede sin 125 års fødselsdag og Mumierne ønskede ikke at "konkurrere" med fødselsdagsfesten.

Generalforsamlingen i april 2011 blev holdt på Svanemøllen Kaserne, da der stadigvæk ikke er plads til mumierne på Livgardens Kaserne i december og april.
Der var genvalg til alle poster i bestyrelsen og en lille ændring i lovene blev vedtaget. Den gav mulighed for at udnævne æresmedlemmer, og under "eventuelt" blev Peter Horsten udnævnt til mumierne første æresmedlem.
Årets udflugter stod i hestens tegn. Føst et besøg i de kongelige stalde på Christiansborg med efterfølgende frokost i restaurant Rio Bravo - og skovturen gik til Gardehusarregimentets hesteskadron i Stagelse.

Heller ikke generalforsamlingen i 2012 gav anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning.
Den første udflugt gik til "Nordisk Film" med efterfølgende frokost i restaurant "Fy og Bi".
Skovturen gik til Gjorslev Gods med efterfølgende frokost i restaurant Gjorslev Bøgeskov.

Generalforsamlingen i 2013 medførte ingen ændringer i bestyrelsen.
10 års fødselsdagen  blev fejret med en frokost på "Sagafjord" i Roskilde Fjord - og alle medlemmer af foreningens første bestyrelse blev i dagens anledning udnævnt til æresmedlemmer.

Heller ikke i 2014 medførte generalforsamlingen ændringer.
De meget vellykkede sommertur gik til Korsørs Overfarts- og Bymuseum efterfulgt af frokost i Marineforeningens lokaler. Se billederne på arkivsiden - ikke mindst på grund af Marineforeningens medlemmers indsats blev det en helt igennem velykket tur.

Indtil 2015 blev otte af de ti almindelige møder holdt på Livgardens Kaserne.
Livgarden indkalder rekrutter tre gange om året. De begynder på "Blå vagt" fra de sidste dage af marts, juli og november, derfor meldte cafeteriet på Livgardens Kaserne (som tidligere nævnt) fra foråret 2009 "optaget" den første tirsdag i april og december.
I efteråret 2014 mente PET, at der var øget fare for terrorangreb mod "symboler" - og man skønnede at Livgardens Kaserne kunne være et symbolmål. Derfor meddelte Livgarden i begyndelsen af 2015, at fremover skulle alle mumierne samles udenfor porten i Gothersgade - og så skulle man  gå ind i samlet flok. Desuden kunne man kun komme ind i selve bygningen i samlet flok, da der blev opsat elektronisk lås på alle yderdøre, og man kan kun komme ind i kasenebygningen hvis man har en chip eller hvis man kender en kode.
Bestyrelsen besluttede derfor, at alle møder foreløbigt skulle holdes på Svanemøllen  Kaserne.
I øvrigt var der også almindelig enighed blandt medlemmerne om at maden på Svanemøllen Kaserne var væsntlig bedre - for de samme penge - end maden på Livgardens Kaserne.

På hjemmesiden var mødernes forløb på Livgardens Kaserne beskrevet som vist herunder:

   De almindelige medlemsmøder har en fast "Køreplan".

       Vi samles på pladsen foran sanglokalet for at se, om vagten stadigvæk
       afmarcherer kl. 11:30.

       Så er der antrædning i sanglokalet.
           Inden vi begynder at synge, fejrer vi de medlemmer, der har en "rund"
       fødselsdag.

        Den 3. marts 2008 var der ikke mindre end 4, der fejrede rund
       fødselsdag.
           Fødselsdagsbørnene fejres med et højt og rungende, trefoldigt  "Leve",
       fødselsdagssangen samt en mumiehilsen og en flaske god rødvin. 
       Fra venstre ses Mumiernes sekretær, SEP 59 Jørn Mouritsen, der
       overdrog gaverne, MAJ 53 Holger Dahl, SEP 59 Jørgen Andersen,
       SEP 59 Edvard Bjurner og JAN 58 Leif Larsen. Bag Leif Larsen ses
       Forsangeren, MAR 59 Thorkild Johansen.


       Så er der vedligeholdelse af den danske sangskat.
       SEP 59 Peter Rütt er kapelmester.

         Frokosten
        - to stykker med sild
        - to stykker med "blandet"
        - et stykke med ost
        - en øl
        - en snaps
        - kaffe
        koster (foråret 2012) 100 kroner. (Efterfølgende har "Forenede Service"
        sløjfet ostenmaden og hævet prisen med kr. 50! )
       


        Der er en vældig god stemning ved frokosten, og som det kan ses på
        billederne er der "fuldt hus".          Derfor har Mumierne fået et luksusproblem.
        Der er kun plads til 70 til frokosten, og med 103 medlemmer og en
        mødeprocent på 75, har det været nødvendigt midlertidigt at lukke for
        tilgang og oprette en venteliste.
 
Så kom generalforsamlingen den 7. april 2015.
Forsanger Ove Rygaard ønskede efter 8 år i bestyrelsen og 6 år som forsanger ikke genvalg.
Jørn Mouritzen, Peter Lind Jans og Jørgen Olesen ønskede efter 9, 7 og 6 år i bestyrelsen ikke at modtage genvalg.
Det blev også besluttet at det helårlige kontingent skulle hæves fra 50 kr. til 100 kr.
Den gamle bestyrelse har gjort et rigtigt flot stykke arbejde.
Det sidste de har præsteret, er en fuldstændig ny
(og korrekturlæst) udgave  af sangbogen - et voldsomt stort og tidskrævende projekt - og en opgave, der er løst til UG!


Bestyrelse 2010 til 2015:
 
Formand
("Forsanger"):
SEP 59
 Ove Rygaard

49 14 18 45
E-mail: over@post.tele.dk
Næstformand:
SEP 59
 Jørn Mouritsen


44 65 28 60 E-mail: mouritsen@cso.dk
Kasserer:
SEP 59
  Per Hauerslev

45 81 70 41 E-mail:
hauerslev@webnetmail.dk
Sekretær og
medlem af tur
udvalget:
SEP 59
 Peter Lind Jans

32 53 75 38 E-mail: 
 PeterLindJans@gmail.com
Bestyrelsesmedlem og
medlem af turudvalget:
MAJ 53
 Jørgen C. Olesen

43 99 94 28 E-mail:
  jchro@outlook.dk
Den nye formand blev SEP 59 Per Hauerslev.
Mumiernes kasserer fra 2007 til 2009, NOV 55 Erik Nielsen havde efter sin fratræden som kasserer været en stor hjælp for bestyrelsen med alt der vedrørte EDB. Han blav nyvalgt til bestyrelsen og genindtræder i sin gamle funktion.
Nyvalgt til bestyrelsen blev SEP 66 Erik Schlüter, SEP 59 Willy Larsen og SEP 61 Ejvind Landsager.

Bestyrelse og Turudvalg 2015 / 2016.

Formand
("Forsanger"):

EP 59
  PerxHauerslev 


45 81 70 41


E-mail:
hauerslev@webnetmail.dk

Næstformand
:
:

SEP 66
  Erik Schlüter


39 62 85 46


E-mail:

erik.schluter@live.dk  Ha


Kasserer:


NOV 55
  Erik Nielsen39 64 61 85


E-mail:
erni@webspeed.dk


Sekretær og
formand for
turudvalget:´SEP 59
  Peter Lind Jans32 53 75 38


E-mail:
peterlindjans@gmail.comBestyrelsesmedlem:


SEP 59
  Willy Larsen


20 20 05 95


E-mail:
nygade15@dlgmail.dkBestyrelsesmedlem:


NOV 61             
  Eyvind Langsager39 69 42 02


E-mail:
jen-eyv@youmail.dkI turudvalget:


MAJ 53
  Jørgen C. Olesen43 99 94 28


E-mail:
jchro@outlook.dlI turudvalget:SEP 59
 Bent Nielsen20 77 96 72E-mail:
 Bent330@icloud.com

2015 - Skovturen gik til Midtsjælland.
Først var der besøg på Tadre Vandmølle.
Frokosten blev holdt i Tølløse i et stort telt i gardermumie Willy Larsens have.

Også ved generalforsamlingen i april 2016 kom der nye ansigter i bestyrelsen.
Per Hauerslev ønskede, efter 7 år i bestyrelsen, at udtræde af denne. Han blev afløst af næstformanden Erik Schlüter.
Erik Nielsen ønskede, efter 10 år i bestyrelsen, at udtræde af denne. Han blev afløst af Freddy Wilson.
Jørgen Juhl blev valgt til bestyrelsen.

Bemærk venligst, at man på Internettet kan finde beskrivelser med billeder af mange af Mumiernes arrangementer.

SE: 
"Året i billeder"---2004 og 2005
"Året i billeder"---2006 og 2007
"Året i billeder "  
2008 og 2009
"Året i billeder"    2010 og 2011
"Året i billeder"    2012 og 2013
"Året i billeder"    2014  og 2015
PHH.
Første udgave SEP 2007.

Sidst opdateret 1. december 2016.


Til forsiden klik--------HER
Til portrætgalleri klik HER