<>
2016.


      Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10:00
    til ca. kl. 13:00.

     Mumieskydning i DGI Byen.
     Vi skyder gardernes landsskydning på 15 meter - og
                    så spiser vi frokost.
Skydningen, 3 stk. smørrebrød, en øl og kaffe: kr. 50.-.
Her kan du se, hvordan du finder DGI Byen:


               Følg de røde markeringer på gulvet til du kan se en trappe skråt til højre.
            Gå ned ad trappen og gå 50 meter til højre - så ser du et skilt med "Skyttehuset".

Tilmelding: Hvis du ikke allerede har meldt dig til skydningen på det sidste mumiemøde, kan du melde dig til hos Jan Stoltenborg på tel.: 44 44 24 73.


SOMMERUDFLUGTEN 2016.
Tirsdag den 2. august kl. 08:45.
Vi mødes som sædvanligt på busholdepladsen på Lyshøjsgårdvej ved Valby Station.
Turen går i år til Roskilde, hvor vi skal besøge den kulturhistoriske perle, Roskilde Kloster.
Klosterforvalteren, oberst Søren Lyder Jacobsen, tager imod.
Efter rundvisning i klosterhaven og de smukke sale i det gamle adelige jomfrukloster, kører vi gennem de smukke landskaber ved Bognæs og Kattinge Vig.
Målet er Tølløse, hvor der i private omgivelser er anrettet en god frokost med alt hvad dertil hører - samt med musik og bægerklang.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING til sommerturen er den 2. juni ved Gardermumiernes ordinære møde.
Deltagerafgiften er sat til kr. 200.- , som opkræves i bussen.
- - - - - - - - - - - -
"Kloster" lyder muligvis ikke interessant.
Men besøget VAR interessant, ikke mindst på grund af rundviserne.
Vi mødtes ved Valby Station.Som sædvanligt var bussen fyldt til randen.Når man ser billeder af Roskilde Kloster er det ofte beboelses- fløjen, der dominerer billedet.Beboelsesfløjen, der her ses til venstre i billedet, er fra 1907, men i den samme stil som hovedfløjen. Der er 9 lejligheder. Hovedbygningen (til højre i billedet) er fra 1699.
Den har ikke ændret udseende i mere end 250 år.


Vi havde to glimrende guider. Guiden til venstre er klosterforvalter
(pensioneret) oberst
Søren Lyder Jacobsen. Han har ikke været garder, men chef for Dronningens adjudantstab - som har kommando over garderne, når de står på vagt ved slottene.
Han er helt klart særdeles interesseret i historie, og han var i høj grad medvirkende til at vi fik en god oplevelse.Her er de andægtigt lyttende mumier.De vigtigste rum vi så, var kirken og riddersalen.Der holdes stadigvæk gudstjeneste i kirken en gang om måneden - og kirken er meget anvendt til bryllupper.
Riddersalen er et pragtfuldt rum med mange gamle portætter og malerier. Loftet er dækket af malerier.

Her fortæller Søren Lyder Rasmussen om rummets nutidige anvendelse - og om malerierne.Vi besøgte også mere almindelige rum - her en velbevaret stue i klunkestil.Vi så mange rigtigt gamle portrætter. Her er et af Martin Luther fra 1500-tallet.
(I 2017 er det 500 år siden Luther slog sine teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Den danske kong Christian III indførte den luthersk-reformerte tro i Danmark i 1536.)


Et andet gammelt portræt viser Birgitte Goye (1511 - 1574.)
Hun blev i 1544 gift med rigsråd, admiral Heluf Trolle - og hun startede skolen på Herlufsholm i 1565.
Billedet er malet i 1587 som en kopi af et potræt malet i 1544.Her er et udsnit af portrættet. Det er sandsynligvis malet af Thobias Gemperle. Han har fået det hele med.
Birgitte Goye kunne med en vis ret have sagt noget lignende det, som Dronning Margrethe sagde til Thomas Kluge da hun så det første potrtæt han havde malet af Dronningen:

"De har da sandelig fået det hele med, hr. Kluge".Efter rundvisningen gik turen, lige som sidste år, videre til Willy Larsens hus i Tølløse, hvor der, også lige som sidste år, var rejst et stort telt i haven.Det var en dejlig frokost - der manglede ikke noget.God stemning....Willys frue og barnebarn stod for serveringen.Hvorfor er der ikke flere billeder fra den hyggelige frokost??
Det er fordi  der er to videoer fra frokosten:
HYGGEMUSIK og HYGGESNAK: Klik HER.
FÆLLES SANG:  Klik HER.
(Det kan godt tage et lille minut at hente denne fil ned. Videoen er på næsten 2 minutter.)
Og du kan se mange flere billeder fra Roskilde Kloster HER.

Billeder: SEP 58 Peter Horsten og Roskilde klosters hjemmeside. Tekst. P. Horsten.


Julem

JULEMØDET 6. december 2016.
Se video fra julemødet: Klik HER.2017.
      Onsdag den 15. marts 2017 kl. 10:00.
     Mumieskydning i DGI Byen.
     Vi skyder gardernes landsskydning på 15 meter - og
     så spiser vi frokost.
Skydningen, 3 stk. smørrebrød, en øl og kaffe: kr. 50.-.
Her kan du se, hvordan du finder DGI Byen:


Skydebanerne ligger i bygningens kælder.
Grunden til at gardermumierne på det kraftigste opfordres til at deltage i denne årlige skydning er, at der, garderforeningerne imellem, konkurreres om hvilken forening, der har flest deltagere i Gardernes 15 meter landskydning.
Garderforeningen i København er landets største forening, men to mindre foreninger har skydning som hovedaktivitet og de stiller med så mange skytter, at det er svært at vinde.SOMMERUDFLUGTEN 2017.
Tirsdag den 1. august kl. 08:45.
Vi mødes som sædvanligt på busholdepladsen på Lyshøjsgårdvej ved Valby Station.
Turen går i år til de smukke midtsjællandske landskaber, hvor vi skal besøge Ledreborg Slot. Vi vil få en fin rundvisning på slottet.Herefter kører vi til Tølløse, hvor der i private omgivelser er anrettet en god frokost med alt hvad dertil hører, samt musik og bægerklang.
De tilmeldte deltagere mødes kl. 08:45 ved busholdepladserne på Lyshøjgårdsvej ved Valby Station
Dags dato (den 15. juni) er der enkelte ledige pladser i bussen.
Turudvalget v/ Peter Lind Jans, tel. 29 25 87 36
kan oplyse om der er ledige pldser. (Der lukkes under alle omstændigheder helt for tilmelding den 25. juli.)
Deltagerafgiften er 250 kr., som opkræves i bussen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Turen gik fra Valby gennem de smukke Midtsjællandske landskaber.
På vejen fik vi en Underberg - og der var et stop undervejs, hvor det var muligt at indtage en kælderkold eller en sodavand.


Så kom vi til Ledreborg.
I porten er der stadigvæk vildtkroge til ophængning af vildt, der skal mørnes.
x
Lige som sidste år var der to guider.
Den ene var genganger fra besøget sidste år på Roskilde Kloster.
xxx
Hovedbygningen er lang - men som billedet viser, er den overraskende smal. xxx
En imponerende og flot slotspark...//
Det gamle køkken lå i kælderregionerne - og så gik vi op i salene.xI denne sal var der et tankevækkende loftmaleri.
Også på slottene var børnedødeligheden stor.
Her er tre tidligt døde børn mindet på et loftmaleri.


En flot udsigt til parken - og så så vi et par soveværelser.

Slotskirken går fra stueetagen op gennem to etager til taget.

  En pudsig detalje er bevaret.
 I 1700 tallet var der regler for hvor lang en prædiken
 skulle være. (Og prædikerne var lange...)
 Ved de fleste prædikestole var der et sandur, så præst
 og kirkegængere kunne holde øje med tiden.
Og så var der afgang til Willy Larsens hus i Tølløse, hvor der
lige som i 2015 og i 2016 var rejst et stort telt i haven.Der var sang og spisning.

Her er det værten, der synger for.xWilly Larsens viv, barnebarn, og en af fru Larsens veninder
sørgede på bedste vis for at stille mumiernes sult og tørst.

Hvorfor er der ikke flere billeder fra den hyggelige frokost??
Det er fordi  der er to videoer fra frokosten:
Hvis du vil høre og se mumierne synge "Dejlig er sommernatten"
så klik HER.
Hvis du vil høre og se mumierne synge "Oh Maria jeg vil hjem til dig" så klik HER.


Det kan godt tage et lille minut at hente filerne ned.
Videoerne er på 1 minut og på næsten 2 minutter.


Billeder, tekst og video: SEP 58 Peter Horsten..

Lidt om Mumierne og om Mumiernes historie.

I foråret 2003 fik Garderforeningen i Københavns kasserer den ide, at han ville undersøge, om
der var interesse for en ide om at starte et "Sang- og Frokostlaug" for medlemmer, som var fyldt 65 år.
Ideen gik ud på at at stifte et laug, hvor medemmer af Garderforeningen, der har tid, fordi de er kommet i pensionsalderen (65 eller derover), samles en gang om måneden til en hyggelig frokost på Livgardens kaserne. 
Et møde skal helst have have et indhold udover "kniv og gaffel" så ideen gik ud på, at Laugets medlemmer før frokosten skulle samles i teorikælderen og synger et par soldater- eller fædrelandssange, således at den danske sangskat på den måde blev holdt ved lige. 
Samtidigt skabes godt humør. Det er videnskabeligt bevist, at hvis man løber eller synger, dannes der i kroppen nogle stoffer (endofiner), som giver godt humør. Og "Godt humør" er ikke den dårligste start på en frokost. 

Tirsdag den 8. april 2003 fik Lauget en flyvende start. 61 var mødt op til den stiftende generalforsamling på Livgardens Kaserne. (Lauget har nu, december 2009, 111 medlemmer.) 

Livgardens pensionerede officerer samles en gang om ugen til frokost i officersmessen.
De kalder sig selv "De Tusindårige". 
Gamle gardere skal helst overgå officererne og mumier er mere end 3 gange tusind år. Derfor blev navnet "Mumierne" foreslået som en arbejdstitel - og navnet blev godkendt i mangel af et bedre forslag, så lauget hedder nu "Mumierne".

På generalforsamlingen i 2005 blev det vedtaget at sænke aldersgrænsen for medlemskab til 63 år.

Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 11:30. (Der holdes sommerferie i juli og august.) 
Og: Det er ikke nødvendigt at man kan synge smukt for at være med i Mumierne.
Bare man har en kraftig stemme, og det har alle gamle gardere.

Den sædvanlige "plan" for et møde er, at vi mødes på kasernen lidt i halv tolv og ser om vagtparaden stadigvæk afmarcherer kl. 11:30.
Så går vi ned i teorikælderen, hvor vi synger vort fædrelands vemodige sange (mest fædrelandssange og gardersange) i en god halv times tid.
Mumierne har sangbøger (små ringbind) hvori sangene står og sangbøgerne opdateres løbende.
Allerede i vinteren 2003/04 havde nogle driftige medlemmer skaffet et el-klaver, og det viste sig, at et af medlemmerne spiller fortrinligt klaver "fra bladet" så nu kan alle finde melodien uden besvær. 
Når vi har sunget i ca. tre kvarter er humøret sædvanligvis ganske højt, og vi begiver os op i kasernens cafeteria.
Fra første dag har det været vigtigt, at prisen holdes på et niveau hvor alle kan være med, så for 50 kroner fik vi serveret et stykke med sild, et stykke "blandet" smørebrød og et stykke med ost. Hertil en øl, en snaps - og kaffe ad libitum.
Senere blev traktementet ændret til to stykker med fisk, to stykker blandet smørebrød, et stykke med ost, en øl, snaps og kaffe for i alt 75 kr. I 2012 overtog "Forenede service Forsvarets cafeterier og plrisen blev hævet til kr. 100 - og fra 2016 er prisen, alt inclusive, kr. 150.
Der er altid en fin stemning og mødeprocenten er høj: omkring 70 "sangere" deltager i de månedlige sammenkomster - og der er desværre kun plads til 70 "gardermumier" i Livgardens cafeteria hvis der også skal være plads til garderne.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal Livgarden have en liste med deltagernes navne 4 dage før møderne holdes - og cafeteriet skal have en "kostmelding" 4 arbejdsdage før mødet. 
Derfor er det vigtigt at huske tilmelding en uge før mødet til mumierne tilmeldingstelefon,
60 62 31 41  mellem kl. 09:30 og 10:30. Tilmeldingstelefonen er åben fra den 15. i måneden og frem til 7 dage før mødet.

Man kan også melde sig til via e-mail (se ovenfor) og på det forudgående møde.

Efter en vellykket "skovtur" i 2004 nedsatte bestyrelsen et turudvalg, der nu organiserer et par arrangementer om året ud over de faste tirsdagsmøder.

(I foråret 2003 var det  940 SEP 58 Peter Horsten, der var Garderforeningens kasserer.)

Læs meget mere om "Mumiernes Historie"  HER.

   
master: 940 SEP 58 Peter Henrik Horsten